Förbundskansliet

Partiombudsman: Åsa Wackelin Flanking

E-post: asa.wackelin-flanking@moderaterna.se

Telefon: 073-066 53 97

Förbundsordförande: Jesper Skalberg Karlsson

E-post: Jesper.skalberg-karlsson@gotland.se

Telefon: 072-547 60 28