Du besöker nu Moderaterna på Gotland.

Mikael Bladh

Regionstyrelsen

Mikael är ledamot i regionfullmäktige och förste ersättare i regionstyrelsen. Sedan januari 2023 är han också 1:e vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden. 

Förutom detta är Mikael också ledamot i förbundsstyrelsen, samt sammankallade i styrelsens Landsbygds- och jordbruksutskott.

”Jag brinner för Gotland som plats. Som tillbakaflyttad gotlänning ser jag den enorma potential som finns bland gotländska företag, hur de med rätt hjälp kan bli större, mer framgångsrika och expandera utanför ön. Som politiker vill jag verka för att ge förutsättningar för företagen att växa, att genom detta medverka till att Gotland blir en levande plats året runt där människor får möjlighet till ett bra arbete och gott liv. Förutom detta så brinner jag starkt för utveckling av Gotland som plats, att vi ska värna vår natur och de tillgångar som finns för att bevara det unika och vackra med Gotland, men också ge möjligheter till att fler ska få njuta av vår natur och unika plats – vårt Gotland.”

Förutom sitt engagemang inom politiken driver Mikael företag inom offentlig upphandling och företagsutveckling och har arbetat i ledande befattningar både inom den offentliga och privata sektorn.

Mikaels löfte till alla gotlänningar är att göra allt för att företräda och tillse att den politik som bedrivs på lokal nivå sker utifrån gotlänningarnas bästa. Mikael brinner extra starkt för frågor som rör näringslivsutveckling, landsbygd och lantbruk.