Förbundsstyrelsen

Moderaterna i Västernorrland leds av en förbundsstyrelse, där Jörgen Berglund är ordförande.