Förbundsstyrelsen

Moderaterna i Västernorrland leds av en förbundsstyrelse, där Jörgen Berglund är ordförande.

Förbundsordförande

Vice förbundsordförande

Andre vice förbundsordförande

Ersättare i förbundsstyrelsen