AKTUELLT
Visa:

Lördag 19 maj möttes 18 kvinnor från vårt län på vackra Åkerby kursgård för att prata politik, lära
känna varandra bättre, bli inspirerade och lära oss saker.

Nyhetsartikel
Moderaterna i Örebro län Moderaterna i Örebro län
EN SÄKER FÖRLOSSNING

Under hösten 2018 fattade regionfullmäktige beslut om budgeten för 2019. Moderaterna och Liberalerna har i vår budget ett tydligt mål och uppdrag gällande förlossningsvården. Budgeten röstades ned av de andra partierna.

Mål: Alla ska tillförsäkras en trygg och säker förlossning

Hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag: att ta fram en långsiktig strategi för hur länets förlossningsvård och neonatalvård ska organiseras och därigenom säkerställa att båda länets förlossningskliniker finns kvar och kan ha öppet året om.

Sidan 32 i Moderaternas och Liberalernas budgetförslag.
Läs mer
Facebook
Moderaterna i Örebro län Moderaterna i Örebro län
Igår var delar av Region Örebro läns Moderata förnyelsegrupp för sjukvårdspolitik på verksamhetsbesök hos Hällefors vårdcentral.

Elisabeth Andersson och Miia Aho beskrev verksamheten och utmaningar inför framtiden.
Hällefors vårdcentral har 7000 listade patienter, 21000 besök förra året och 35 st anställda.

📌Det vårdcentralen i Hällefors saknar är arbetsterapeuter. Dessutom finns det endast en dietist som är verksam på 6 vårdcentraler (och då enbart behandlar typ 1 diabetes). Om möjlighet fanns skulle man gärna haft en dietist som jobbade förebyggande mot barnfetma.

📌En av utmaningarna var en bred äldre befolkning i Hällefors, och hög andel patienter med kroniska sjukdomar. Hällefors vårdcentral är den enda i Örebro län med ett patientråd, vilket varit och är uppskattat av dels deltagarna i patientrådet samt personalen på vårdcentralen.

Vi tackar så mycket för att vi fick komma, och jobbar vidare i gruppen med all den nyttiga information vi fick med oss.
Läs mer
Facebook
Moderaterna i Örebro län Moderaterna i Örebro län
Moderaterna vill stärka det mellanstatliga euro-peiska försvarssamarbetet och vara en aktiv deltagare i PESCO. Det är viktigt eftersom Sveriges säkerhet är förenad med hela regionens säkerhet. Det ger också Karlskoga större exportmöjligheter och chans att växa.

Rösta på Moderaterna i Europavalet den 26 maj!
Läs mer
Facebook
Aktuella områden
Vår politik i korthet
Ekonomi och jobb
Integration
Lag och ordning
Anders Åhrlin
Oppositionsråd Örebro kommun och förbundsordförande
Mer om Anders
Ola Karlsson
Oppositionsråd region Örebro län
Mer om Ola
Elisabeth Svantesson
Ekonomisk-politisk talesperson, 2:a vice partiordförande
Integration en fråga som ligger mig varmt om hjärtat och som löpt som en röd tråd, både genom mitt yrkesmässiga och politiska engagemang.
Mer om Elisabeth
Följ oss

 

Moderaterna i Örebro

Järntorgsgatan 3 70361 Örebro

019-611 41 84

orebro@moderaterna.se