Om oss

Moderaterna är vår tids arbetarparti. I Kronoberg arbetar Moderaterna för att föregångslänet Kronoberg ska bli ett ännu bättre län att bo i.

Moderaterna vill ge fler människor större frihet och möjligheten att stå på egna ben. Vi säger att Moderaterna är vår tids arbetarparti eftersom vi vill att fler ska ha ett jobb. Därför vill vi sänka skatten för alla, men allra mest för de som tjänar lite och som därför behöver det bäst. Och därför vill vi underlätta för företag att starta, växa och stanna i Sverige.

Vi slår vakt om vår gemensamma välfärd och tycker att det är viktigt att säkra resurser till välfärden genom att fler arbetar och betalar skatt.

Ett eget arbete är viktigt både för individen och för samhället. I dagens Sverige bär alltför många människor på känslan av att inte komma till sin rätt. Fler i arbete innebär inte bara att fler människor känner sig sedda och behövda, utan även att vi kan trygga välfärden. En ansvarsfull ekonomisk politik och fler i arbete gör att vi nu till exempel kan satsa på skolan, vården, rättsväsendet och omsorgen av våra äldre.

Föregångslänet Kronoberg

Med ”Föregångslänet Kronoberg” menar vi att vi ska ha:

  • Sveriges lägsta arbetslöshet

  • Sveriges friskaste invånare

  • Sveriges nöjdaste patienter

  • Sveriges tryggaste län

  • Sveriges hoppfullaste ungdomar

  • Sveriges gladaste pensionärer

  • Sveriges grönaste län

Moderaterna är ett parti som förändrar oss med tiden, för att kunna lösa samhällsproblem. Det är viktigt för oss att lyssna på människors upplevelser och synpunkter.

Kontakta oss gärna med idéer eller synpunkter.

Välkommen!