MUF Kronoberg

Mer pengar i plånboken.

Sverige har fått 46 höjda eller nya skatter. Skatten på arbete, sparande, bensin, diesel och el ska sänkas för att fler ska få mer i plånboken. Det ska löna sig mer att arbeta och att anstränga sig.

Trygghet överallt, alltid.

Avskaffa ungdomsrabatten helt och avskaffa alla straffrabatter för grova brott. Skärp straffen för förnedringsrån, gängkriminalitet och sexualbrott. Fler poliser, med högre lön och tillräckliga befogenheter. Halvera priset på hemlarmet genom att inkludera det i RUT-avdraget.

Ordning och reda i skolan.

Lärare behöver tillräckliga resurser och befogenheter för en trygg och bra studiemiljö. Stök ska jämställas med skolk och studiebidraget ska kunna dras in vid hot, stök eller sexuella trakasserier.

Storsatsning på ungas hälsa.

Stärk elevhälsovården med bland annat ökad tillgång och drop-in hos skolkurator eller psykolog. Gör rutinmässiga hälsokontroller för psykisk hälsa. Kapa köerna till BUP. Inför ett hälsoavdrag så fler har råd att träna mer.

Integrationsplikt för nyanlända.

Arbetslösa ska utbilda sig till lediga jobb och lära sig svenska för att få bidrag. Bidragen ska inte kunna vara högre än lönen, därför vill vi införa ett bidragstak. Sverigeintroduktionen för nyanlända ska bli tydligare.

Kontaktperson

Emma Falkbacken