Lessebo

Lessebo kommun har i mer än 50 år styrts av Socialdemokraterna. Vi har en av landets högsta arbetslöshetssiffror, låg nyetablering av företag och en gymnasiebehörighet som är en av de lägsta i Sverige!

För att lösa samhällsproblemen främst i Lessebo kommun, vill vi Moderater införa och förändra följande i kommunen.

Lessebolöftet, tryggheten, äldreomsorgen, attraktiva boenden, företagandet och skolan.

Kontaktperson

Marcus Dackling