Vi jobbar för bättre förutsättningar för företagarna

Hur kan det egentligen komma sig att grannkommuner med till synes lika förutsättningar kan lyckas så olika bra? En titt på rankingen över lokala företagsklimat visar att de ofta skiljer sig åt radikalt.

En titt på rankingen över lokala företagsklimat visar att de ofta skiljer sig åt radikalt. Svaret på varför handlar om kultur och är alltså inte oövervinnerligt eller ödesbestämt. Med rätt mindset kan varje svensk kommun stärka företagsklimatet och göra det bättre för de som skapar jobb där. Moderaterna är den främsta politiska rösten för ett stärkt företagande i Sverige.

Vi moderater är stolta över att ha kommit längst när det gäller företagsklimat. Av landets tio bästa kommuner att driva företag i leds nio av Moderaterna. Det visar att vi inte bara i ord, utan också i handling, är småföretagarnas parti. För ett antal år sedan startade vi Moderata Företagarrådet i vårt parti, som för samman politiker och företagare i ungefär 100 svenska kommuner. Det har varit mycket värdefullt för vårt partis förmåga att förstå vilka problem svenska företagare möter och vad de tycker att politiken ska göra åt dem. Arbetet i de Moderata Företagarråden har lett till handfasta förändringar i flera kommuner, med minskad byråkrati och en mer företagarvänlig inställning. Nu har vi i Företagarrådets nationella styrelse tagit fram en rapport till landets kommunpolitiker om hur de kan förbättra företagsklimatet i sin bygd. 

Ingen kommun behöver börja på noll – det finns gott om upparbetade och välfungerande exempel att ta efter. Med detta slipper 290 kommuner uppfinna hjulet själva, utan kan istället lära av de som lyckats bra. I rapporten (länk nedan) presenterar vi 30 sidor med motivation och tips till svenska kommunpolitiker om hur de får fart på den lokala ekonomin och stärker företagsklimatet långsiktigt. Här är tre av de viktigaste åtgärderna för att komma dit:

Nästan en halv miljon svenskar är egenföretagare och ungefär var tredje anställd i Sverige jobbar i ett småföretag. Det visar med all önskvärd tydlighet hur viktigt det är att vi ger goda förutsättningar för småföretagen att växa, eftersom att det är där den största potentialen finns för att skapa jobb och tillväxt som kommer hela Sverige till del.

Återstarten av ekonomin kommer inte kunna ske om vi inte släpper lös småföretagens fulla potential. Det kräver ett skifte i kultur och mind set på många plan, inte minst de politiska.

Sverige måste uppgradera entreprenörskapet, och det kommer vi moderater alltid jobba för.

Läs mer i vår rapport Företagspolitik på kommunal och regional nivå:

Viktiga politiska frågor som får ordning på Sverige

Vad tycker Moderaterna i dina hjärtefrågor?

Inga sökresultat

{{ subject[0].name }}