Föreningar i Moderaterna i Västerbotten

Vår verksamhet är uppbygd av föreningar. Som medlem i Moderaterna är man medlem i en förening, oftast där man bor.