Fastställda valsedlar

Moderaterna i Västerbotten genomförde på lördagen nomineringsstämma och fastställde riksdagsvalsedel inför valet 2022. Partiets nomineringsprocess har pågått under 2021, där föreningar och medlemmar har kunnat nominera kandidater till valsedeln.

Därutöver fastställdes vid separata nomineringsstämmor valsedlar för regionens Södra och Västra valkrets i Västerbotten samt Umeå kommun. Stämmorna ägde rum vid digitala stämmor i helgen. Alla val skedde i enighet och följde de olika nomineringskommittéernas förslag. Valsedlarna bifogas nedan. Alla valsedlar är varvade män/kvinnor.

Valsedel Moderaterna till Riksdagen 2022 

 1. Edward Riedl, 46, riksdagsledamot, Umeå
 2. Elisabeth Björnsdotter Rahm, 57, riksdagsledamot, Lycksele
 3. Andreas Löwenhöök, 38, oppositionsråd, Skellefteå
 4. Joline Göttfert, 27, politisk sekreterare, Umeå
 5. Jan Nilsson, 63, utvecklingsledare, Vännäs
 6. Victoria Boström, 53, administratör, Robertsfors
 7. Johan Söderberg, ekonomichef, 38, Skellefteå
 8. Veronika Håkansson, 50, redovisningsekonom, Storuman
 9. Gabriel Farrysson, 40, konsult, Hörnefors
 10. Anna-Karin Nilsson, 63, kemist, Nordmaling
 11. Oliver Granered, 22, butikssäljare, Umeå
 12. Christina Lidström, 55, kommunalråd, Bjurholm
 13. Ulf Wahllöf, 69, distriktsläkare, Robertsfors
 14. Åsa Ågren Wikström, 51, fd riksdagsledamot, Umeå
 15. Tomas Nilsson, 66, entreprenör, Vindeln
 16. Micaela Löwenhöök, 34, kommunikatör, Skellefteå
 17. Lars Eliasson, 65, skogsföretagare, Vilhelmina
 18. Madelene Nord, 29, undersköterska, Umeå
 19. Alireza Mosahafi, 49, Production Associate, Umeå
 20. Lotta Holmberg, 67, vårdlärare, Umeå
 21. Anton Bergström, 26, partiombudsman, Umeå
 22. Elli-Mari Lundgren, 42, enhetschef, Umeå
 23. Anna Hedman, 53, avdelningschef, Sävar
 24. Ulf Widman, 62, säljare, Storuman

Valsedel Moderaterna Umeå kommun 2022

 1. Anders Ågren, 50, kommunalråd, Öst på stan
 2. Gunilla Berglund, 79, fd kommunalråd, Mariedal
 3. Elmer Eriksson, 73, entreprenör, Hörnefors
 4. Lena Riedl, 60, sjuksköterska, Teg
 5. Stefan Nordström, 73, civiljägmästare, Haga
 6. Joline Göttfert, 27, politisk sekreterare, Öst på stan
 7. Ulrik Berg, 63, ingenjör, Täfteå
 8. Marianne Löfstedt, 83, fd kommunalråd, Väst på stan
 9. Igor Jonsson, 63, tidningstryckare, Kåddis
 10. Madelene Nord, 29, undersköterska, Haga
 11. Alireza Mosahafi, 50, Production Associate, Teg
 12. Kjerstin Widman, 68, tandläkare, Teg
 13. Greger Knutsson, 74, entreprenör, Botsmark
 14. Lotta Holmberg, 67, vårdlärare, Haga
 15. Mikael Thyni, 55, platschef, Öbacka
 16. Åsa Ågren Wikström, 51, fd riksdagsledamot, Öst på stan
 17. Leif Lundgren, 67, företagare, Haga
 18. Josefine Gustavsson, 33, juriststudent, Ålidhöjd
 19. Christer Lindvall, 69, fd ombudsman, Ersboda
 20. Mia Winroth, 54, företagare, Teg
 21. Gabriel Farrysson, 40, konsult, Hörnefors
 22. Liv Granbom, 77, distriktssjuksköterska, Väst på stan
 23. Anders Alfredsson, 54, entreprenör, Umedalen
 24. Izabel Riedl, 22, politisk sekreterare, Teg
 25. Oliver Granered, 22, butikssäljare, Berghem
 26. Eva Westman Modig, 79, datakonsult, Haga
 27. Harald Svensson, 54, administratör, Ålidhem
 28. Anna Hedman, 53, avdelningschef, Sävar
 29. Anton Bergström Nord, 26, partiombudsman, Haga
 30. Christina Rydberg, 46, jurist, Haga
 31. Jonatan Hjeltman, 22, studerande, Nydalahöjd
 32. Elli-Mari Lundgren, 42, enhetschef, Grubbe
 33. David Dwayne Andersson, 28, barnskötare, Umedalen
 34. Sofia Bergqvist, 53, Document manager, Böleäng
 35. Birger Andersson, 75, veterinär, Tavelsjö
 36. Emma Bergquist, 21, studerande, Carlshöjd
 37. Peteris Timofejevs, 40, universitetslektor, Väst på stan
 38. Anja Isaksson, 33, läkare, Väst på stan
 39. Roger Persson, 70, konsult, Grubbe
 40. Maja-Stina Bylund, 37, jurist, Mariehem
 41. Ola Lundgren, 51, leg receptarie, Mariehem
 42. Annika Eriksson, 67, arbetsledare, Hörnefors
 43. Hans Modig, 82, fd överläkare, Haga
 44. Åsa Hörnsten, 58, professor, Öst på stan
 45. Kenneth Grahn, 69, fastighetsägare, Teg
 46. Arvin Björkgren, 19, studerande, Ersboda
 47. Tommy Strand, 76, gymnasielärare, Berghem
 48. Arvin Björkgren, 19, studerande, Ersboda
 49. Willy Brändström, 78, egenföretagare, Centrum
 50. Christer Åström, 67, yrkesofficer, Umedalen
 51. Gunnar Öqvist, 71, pensionär, Sävar
 52. Robert Winroth, 49, företagare, Öst på stan
 53. Lennart Sandström, 69, pensionär, Sandbacka
 54. Artem Shiryaev, 25, studerande, Ålidhöjd
 55. Marcus Bornemisza, 58, tågvärd, Holmsund
 56. Markus Johansson, 30, civilekonom, Öst på stan
 57. Carl Johan Rådström, 43, personlig assistent, Grisbacka
 58. Anton Karlström, 26, studerande, Ålidhem
 59. Patrik Andersson, 52, affärsutvecklare, Röbäck
 60. Philip Swärd, 22, studerande, Ålidhöjd
 61. Christer Fessé, 73, företagsrådgivare, Grubbe
 62. Lars Möllsten, 40, ingenjör, Böleäng
 63. Viktor Brodin, 32, driftsledare, Tavelsjö

Valsedel för Moderaterna Södra Regionvalkretsen 2022

 1. Nicklas Sandström, 39, regionråd i opposition, Umeå
 2. Åsa Ågren Wikström, 51, fd riksdagsledamot, Umeå
 3. Anton Bergström, 26, partiombudsman, Umeå
 4. Anna-Karin Nilsson, 63, kemist, Nordmaling
 5. Elmer Eriksson, 73, entreprenör, Hörnefors
 6. Åsa Hörnsten, 58, professor, Umeå
 7. Robert Winroth, 49, företagare, Umeå
 8. Kjerstin Widman, 64, tandläkare, Umeå
 9. Ulf Wahllöf, 69, distriktsläkare, Robertsfors
 10. Anna Hedman, 52, avdelningschef, Sävar
 11. Jonathan Hjeltman, 22, studerande, Umeå
 12. Liv Granbom, 77, distriktssjuksköterska, Umeå
 13. Sven-Åke Boström, pensionär, Bjurholm
 14. Lotta Holmberg, 67, distriktssjuksköterska, Umeå
 15. Kent Ärletun, 73, företagare Vindeln
 16. Monica Samuelsson, 73, VVS-ingenjör, Nordmaling
 17. Jan Nilsson, 63, utvecklingsledare, Vännäs
 18. Lena Riedl, 60, sjuksköterska, Umeå
 19. Oliver Granered, 22, butikssäljare, Haga
 20. Joline Göttfert, 27, politisk sekreterare, Umeå
 21. Tobias Kyrk, 37, läkare, Umeå
 22. Madelene Nord, 29, undersköterska, Umeå
 23. Peteris Timofejevs, 40, universitetslektor, Umeå
 24. Christina Lidström, 55, kommunalråd, Bjurholm
 25. Christer Lindvall, 69, fd ombudsman, Umeå
 26. Christina Rydberg, 46, jurist, Umeå
 27. Markus Johansson, 30, civilekonom, Umeå
 28. Ewa Miller, 67, revisor, Umeå
 29. Alireza Mosahafi, 49, Production Associate, Umeå
 30. Cecilia Gustafsson, 54, administratör, Vindeln
 31. Per Hörnsten, Docent, f. överläkare 78, Umeå
 32. Izabel Riedl, 22, politisk sekreterare, Umeå
 33. Marcus Ljadas, 44, servicerådgivare, Bjurholm
 34. Elli-Mari Lundgren, 42, enhetschef, Umeå
 35. Hans Modig, 82, pensionerad överläkare, Umeå
 36. Anja Isaksson, läkare, 33, Umeå
 37. Kenneth Isaksson, företagare, 71, Robertsfors
 38. Josefine Gustafsson, 33, juriststudent, Umeå
 39. Gabriel Farrysson, 39, konsult, Umeå
 40. Maja-Stina Bylund, jurist, Umeå
 41. Arvin Björkgren, 19, studerande, Umeå
 42. Linda Jervik Steen, doktorand, Berghem
 43. Artem Shiryaev, 24, studerande, Umeå
 44. Thelma Wikström, 19, studerande, Vindeln
 45. Harald Svensson, administratör, Umeå
 46. Sofia Bergqvist, 53, Document manager, Umeå
 47. Christer Fessé, 73, företagsrådgivare, Umeå
 48. Victoria Boström, 53, administratör, Umeå
 49. Philip Svärd, 21, studerande, Umeå
 50. Annika Eriksson, 67, arbetsledare, Hörnefors
 51. Carl-Johan Rådström, 43, personlig assistent, Umeå
 52. Marianne Löfstedt, 83, fd kommunalråd, Umeå
 53. Patrik Andersson, 48, affärsutvecklare, Umeå
 54. Eva Westman Modig, 79, datakonsult, Umeå
 55. Gunnar Öqvist, 71, pensionär, Sävar
 56. Jan Persson, 62, civilingenjör, Nordmaling
 57. Christer Åström, 67, yrkesofficer, Umeå
 58. Anton Karlström, 26, studerande, Umeå
 59. Ola Lundgren, 51, leg receptarie, Umeå
 60. Stefan Nordström, 73, civiljägmästare, Umeå
 61. Lars Möllsten, 40, ingenjör, Böleäng

Valsedel för Moderaterna Västra Regionvalkretsen 2022

 1. Elisabeth Björnsdotter Rahm, 57, riksdagsledamot, Lycksele
 2. Ulf Vidman, 62, säljare, Tärnaby
 3. Anna Ackemo, 52, distriktssjuksköterska, Lycksele
 4. Lars Eliasson, 65, Skogsföretagare, Vilhelmina
 5. Ewa Stuge, 70, barnsjuksköterska, Örträsk
 6. Johan Holmlund, 66, Lycksele
 7. Veronica Håkansson, 50, Redovisningsekonom, Storuman
 8. Olle Wärnick, 79, fd officer, Gunnarn
 9. Kajsa Murbäck, 49, undersköterska, Lycksele
 10. Håkan Carlström, 81, ordf i Lycksele Djurpark, Lycksele
 11. Michael Nilsson, 65, Företagare, Lycksele