Nyhetsartikel
11 jun 2018

Ta tillbaka makten: 12-punktsprogram mot de kriminella gängen

På ett besök i Fittja Centrum i Stockholm presenterade Ulf Kristersson och Tomas Tobé, rättspolitisk talesperson, i dag ett 12-punktsprogram för att ta tillbaka makten från de kriminella gängen. Det handlar dels om att ge polisen mer resurser och bättre verktyg, dels om att stoppa gängens rekrytering och skapa framtidstro i utsatta områden.

Sverige har allvarliga problem med brott kopplade till kriminella uppgörelser. Enligt Polisen finns det i dag runt 5 000 kriminella aktörer och 200 kriminella gäng i Sverige. Gängens kriminalitet drabbar invånarna i Sveriges 61 utsatta områden extra hårt. 

Gängkriminaliteten måste bekämpas med flera olika typer av åtgärder. Polisen måste vara närvarande i de utsatta områdena och rekryteringen av nya gängmedlemmar måste stoppas. Detta kräver betydande resurstillskott till Polismyndigheten, skarpare lagstiftning och bättre verktyg för de brottsbekämpande myndigheterna. Men det kräver också en generell politik för att bryta utanförskapet och skapa framtidstro i Sveriges utsatta områden.

- Den enskilt viktigaste preventiva, brottsförebyggande åtgärden i våra förorter vore att nu krossa gängkriminaliteten. Inget kan vara värre än att barn och unga utnyttjas av gängen, attraheras av livsstilen, pengarna, bilarna och drogerna, säger Ulf Kristersson. 

- Nära 70 procent av boende i utanförskapsområdena uppger att det finns kriminella personer eller grupperingar som har en inverkan på området i någon form. Vi kan aldrig acceptera att kriminella gäng styr på våra gator och torg. Staten måste ta tillbaka makten, avslutade Tomas Tobé.

Moderaternas 12-punktsprogram i korthet: 

1. Skärpta straff för gängrelaterad brottslighet 

2. Inför en möjlighet att döma till vistelseförbud 

3. Aktiva gängmedlemmar ska frihetsberövas 

4. Bättre verktyg för polisen att utreda gängrelaterad brottslighet 

5. Stärkt vittnesskydd och bättre förutsättningar för bevisinhämtning 

6. Ta de kriminellas tillgångar 

7. Straffa den som skyddar kriminella 

8. Använd kommunernas verktyg för att stänga ner brottslig verksamhet 

9. Fånga upp ungdomar och barn som redan rekryterats till gängen 

10. Skärpt straff för överlåtelse av narkotika 

11. Skärpt straff för vapenbrott 

12. Erbjud gängmedlemmarna en väg ut – ett nytt nationellt exitprogram 

Läs hela programmet här.