Det ska vara enkelt, tryggt och lönsamt att vara företagare

Goda förutsättningar för företagande är viktigt för svensk tillväxt och konkurrenskraft. Ändå är det orimligt krångligt att driva företag i vårt land. Det vill vi ändra på!

Moderaterna har alltid varit ett företagarvänligt parti som värnar om fri företagsamhet, entreprenörskap och innovationer. Vi arbetar ständigt för att förbättra vår politik med inriktningen att det ska bli enklare, smidigare och billigare för företag att växa och anställa.

Moderaternas nationella företagarråd har ett särskilt uppdrag att utveckla partiets företagspolitik på den regionala och lokala nivån. Som en del i detta arbetar vi för att inrätta företagarråd över hela landet där lokala företrädare för Moderaterna tillsammans med företagare arbetar för att skapa ett bättre företagsklimat lokalt, regionalt och nationellt.

Vårt mål är att träffa och lyssna på företagare i hela Sverige. Vår utgångspunkt är företagarnas egen vardag och de problem som de möter och som kräver en lösning. Genom de moderata företagarråden får vi möjlighet att ta fram bättre och konkreta förslag som förbättrar företagarnas vardag.

Företagarrådets rapport

Via länken nedan kan du läsa vår rapport om hur företagspolitiken kan utvecklas på kommunal och regional nivå.

Företagarrådets besöksturné

Att besöka företag handlar om att ha en viktig dialog med jobbskaparna i din kommun/region, att skapa ett bättre företagsklimat och att utveckla Moderaternas företagspolitik. Företagsbesök har alltid varit en självklar del av Företagarrådets arbete, men nu växlar vi upp och hoppas att även du vill delta.

Bli en del av Moderata Företagrrådets besöksturné!Företagarrådets styrelse:

Anna af Sillén, ordförande
[email protected]
Ansvarsområde: Södermanland, Västmanland, Dalarna

Linda Allansson Wester
[email protected]
Ansvarsområde: Skåne

Börje Häggman
[email protected]
Ansvarsområde: Stockholm, Uppsala, Gävleborg

Lars Holmin
[email protected]
Ansvarsområde: Västra Götaland, Värmland, Örebro

Malin Sjölander
[email protected]
Ansvarsområde: Gotland, Kalmar, Östergötland

Tobias Pettersson
[email protected]
Ansvarsområde: Kronoberg, Jönköping

Saila Quicklund
[email protected]
Ansvarsområde: Jämtland, Västernorrland, Norrbotten, Västerbotten

Jörgen Warborn
[email protected]
Ansvarsområde: Halland, Blekinge, Europaparlamentet

Viktiga politiska frågor som får ordning på Sverige

Ta steget

Bli medlem i Moderaterna eller Moderata Ungdomsförbundet

100 kr

  • Engagera dig i vår politik

  • Höj straffen

  • Fixa jobben

  • Sänk skatten

Bli medlem

Ditt stöd behövs

Bidra till att få ordning på Sverige och att byta ut regeringen

200 kr

  • Gör att vi når fler

  • Ökar kraften i valrörelsen

  • Ökar genomslaget

  • Investering i att få ordning på Sverige

Skänk 200 kr