Nu får vi ordning på företagsklimatet i Sverige

Vi tror på ett Sverige där alla som vill och kan arbeta har ett jobb att gå till. På ett Sverige som ser alla och glömmer ingen. Som håller ihop och låter alla komma till sin rätt.

Moderaterna har alltid varit ett företagarvänligt parti som värnar om fri företagsamhet, entreprenörskap och innovationer. Vi arbetar ständigt för att förbättra vår politik med inriktningen att det ska bli enklare, smidigare och billigare för företag att växa och anställa.

Moderaternas nationella företagarråd har ett särskilt uppdrag att utveckla partiets företagspolitik på den regionala och lokala nivån. Som en del i detta arbetar vi för att inrätta företagarråd över hela landet där lokala företrädare för Moderaterna tillsammans med företagare arbetar för att skapa ett bättre företagsklimat lokalt, regionalt och nationellt.

Vårt mål är att träffa och lyssna på företagare i hela Sverige. Vår utgångspunkt är företagarnas egen vardag och de problem som de möter och som kräver en lösning. Genom de moderata företagarråden får vi möjlighet att ta fram bättre och konkreta förslag som förbättrar företagarnas vardag.

Företagarrådets rapport

Via länken nedan kan du läsa vår rapport om hur företagspolitiken kan utvecklas på kommunal och regional nivå.

Företagarrådets styrelse:

Anna af Sillén, ordförande

[email protected]            

072-7330403                                                              

Ansvarsområde: Södermanland, Västmanland, Östergötland
 

Linda Frohm                     

[email protected]                  
070-336 97 96                                       
Ansvarsområde: Norrbotten, Västerbotten

Börje Häggman                 

[email protected]                  

072-7403586                                                              

Ansvarsområde: Stockholm, Uppsala, Gävleborg

David Josefsson                

[email protected]              

072-467 61 44                                                             

Ansvarsområde: Västra Götaland, Värmland, Örebro

Anna Jähnke

[email protected]    

073-2311293                                         

Ansvarsområde: Skåne, Kronoberg

Mattias Karlsson               

[email protected]                                                              

Ansvarsområde: Jämtland, Dalarna, Västernorrland

Malin Sjölander                

[email protected]
0704-828220                                                              

Ansvarsområde: Gotland, Kalmar, Blekinge

Jörgen Warborn                

[email protected]                   

0706-555559                                                              

Ansvarsområde: Halland, Jönköping, Europaparlamentet

Viktiga politiska frågor som får ordning på Sverige

Lag och ordning

Moderaterna föreslår mönsterbrytande åtgärder för att bekämpa gängen. Vi satsar stora pengar på rättsväsendet för att fler brott ska kunna klaras upp.

Lag och ordning

Eller se allt om #Lagochordning

Ekonomi och jobb

Moderaterna vill återinföra arbetslinjen i Sverige. Det ska alltid löna sig att arbeta och stora reformer behövs för att bryta långtidsarbetslösheten.

Ekonomi och jobb

Eller se allt om #Ekonomiochjobb

Ta steget

Bli medlem i Moderaterna eller Moderata Ungdomsförbundet

100 kr

  • Byt ut regeringen

  • Höj straffen

  • Fixa jobben

  • Sänk skatten

Bli medlem

Ditt stöd behövs

Bidra till att få ordning på Sverige och att byta ut regeringen

200 kr

  • Gör att vi når fler

  • Ökar kraften i valrörelsen

  • Ökar genomslaget

  • Investering i att få ordning på Sverige

Skänk 200 kr