Nu får vi ordning på företagsklimatet i Sverige

Vi tror på ett Sverige där alla som vill och kan arbeta har ett jobb att gå till. På ett Sverige som ser alla och glömmer ingen. Som håller ihop och låter alla komma till sin rätt.

Moderaterna har alltid varit ett företagarvänligt parti som värnar om fri företagsamhet, entreprenörskap och innovationer. Vi arbetar ständigt för att förbättra vår politik med inriktningen att det ska bli enklare, smidigare och billigare för företag att växa och anställa.

Moderaternas nationella företagarråd har ett särskilt uppdrag att utveckla partiets företagspolitik på den regionala och lokala nivån. Som en del i detta arbetar vi för att inrätta företagarråd över hela landet där lokala företrädare för Moderaterna tillsammans med företagare arbetar för att skapa ett bättre företagsklimat lokalt, regionalt och nationellt.

Vårt mål är att träffa och lyssna på företagare i hela Sverige. Vår utgångspunkt är företagarnas egen vardag och de problem som de möter och som kräver en lösning. Genom de moderata företagarråden får vi möjlighet att ta fram bättre och konkreta förslag som förbättrar företagarnas vardag.

Företagarrådets rapport

Via länken nedan kan du läsa vår rapport om hur företagspolitiken kan utvecklas på kommunal och regional nivå.

Företagarrådets styrelse:

Anna af Sillén, ordförande
[email protected]
Ansvarsområde: Södermanland, Västmanland, Dalarna

Linda Allansson Wester
[email protected]
Ansvarsområde: Skåne

Börje Häggman
[email protected]
Ansvarsområde: Stockholm, Uppsala, Gävleborg

Lars Holmin
[email protected]
Ansvarsområde: Västra Götaland, Värmland, Örebro

Malin Sjölander
[email protected]
Ansvarsområde: Gotland, Kalmar, Östergötland

Tobias Pettersson
[email protected]
Ansvarsområde: Kronoberg, Jönköping

Saila Quicklund
[email protected]
Ansvarsområde: Jämtland, Västernorrland, Norr-, & Västerbotten

Jörgen Warborn
[email protected]
Ansvarsområde: Halland, Jönköping, Europaparlamentet

Viktiga politiska frågor som får ordning på Sverige

Lag och ordning

Moderaterna föreslår mönsterbrytande åtgärder för att bekämpa gängen. Vi satsar stora pengar på rättsväsendet för att fler brott ska kunna klaras upp.

Lag och ordning

Eller se allt om #Lagochordning

Ekonomi och jobb

Moderaterna vill återinföra arbetslinjen i Sverige. Det ska alltid löna sig att arbeta och stora reformer behövs för att bryta långtidsarbetslösheten.

Ekonomi och jobb

Eller se allt om #Ekonomiochjobb

Ta steget

Bli medlem i Moderaterna eller Moderata Ungdomsförbundet

100 kr

  • Byt ut regeringen

  • Höj straffen

  • Fixa jobben

  • Sänk skatten

Bli medlem

Ditt stöd behövs

Bidra till att få ordning på Sverige och att byta ut regeringen

200 kr

  • Gör att vi når fler

  • Ökar kraften i valrörelsen

  • Ökar genomslaget

  • Investering i att få ordning på Sverige

Skänk 200 kr