Välkommen till Gotlandsmoderaterna

Vi finns till för dig som ha ordning på Gotland. Det betyder att vi vill säkra tryggheten med fler poliser, skydda dina skattepengar från politiska experiment och öka tillväxten med ett gott företagsklimat.

Valprogram 2022

Ett listningstak stärker gotländsk vård

Viktiga politiska frågor för Gotland

Energikris

Det är orimligt att ett land som byggt sitt välstånd på tillgång till fossilfri och prisvärd el nu måste elda med olja på vindstilla vinterdagar.

Energikris

Eller se allt om #Energikris

Lag och ordning

Moderaterna föreslår mönsterbrytande åtgärder för att bekämpa gängen. Vi satsar stora pengar på rättsväsendet för att fler brott ska kunna klaras upp.

Lag och ordning

Eller se allt om #Lagochordning

Ekonomi och jobb

Moderaterna vill återinföra arbetslinjen i Sverige. Det ska alltid löna sig att arbeta och stora reformer behövs för att bryta långtidsarbetslösheten.

Ekonomi och jobb

Eller se allt om #Ekonomiochjobb

Jordbruk

Jordbruk

Eller se allt om #Jordbruk

Bostäder

Bostäder

Eller se allt om #Bostäder

Företagande

Företagande

Eller se allt om #Företagande

Ta steget

Bli medlem i Moderaterna

100 kr

  • Byt ut regeringen

  • Rädda Bromma

  • Bygg tredje elkabeln

  • Sänk bensinskatten

Bli medlem