Välkommen till Moderaterna Gävleborg

Här kan du läsa om vår regionala och kommunala politik samt om våra kandidater till riksdagen, regionen och kommunerna. Nu får vi ordning på Sverige och Gävleborg

Läs om vår regionpolitik

Vår politik

Läs om våra förtroendevalda i Riksdagen/Regionen och Kommunerna

Våra politiker

Viktiga politiska frågor som får ordning på Sverige

Lag och ordning

Moderaterna föreslår mönsterbrytande åtgärder för att bekämpa gängen. Vi satsar stora pengar på rättsväsendet för att fler brott ska kunna klaras upp.

Lag och ordning

Eller se allt om #Lagochordning

Ekonomi och jobb

Moderaterna vill återinföra arbetslinjen i Sverige. Det ska alltid löna sig att arbeta och stora reformer behövs för att bryta långtidsarbetslösheten.

Ekonomi och jobb

Eller se allt om #Ekonomiochjobb

Ta steget

Bli medlem i Moderaterna eller Moderata Ungdomsförbundet

100 kr

  • Höj straffen

  • Fixa jobben

  • Sänk skatten

Bli medlem