Nu får vi ordning på Blekinge

Vi tror på ett Sverige där alla som vill och kan arbeta har ett jobb att gå till. På ett Sverige som ser alla och glömmer ingen. Som håller ihop och låter alla komma till sin rätt.

Medlemsträff med riksdagsledamöter

Försvarsminister Pål Jonsson besökte Karlskrona

Viktiga politiska frågor som får ordning på Sverige

Lag och ordning

Moderaterna föreslår mönsterbrytande åtgärder för att bekämpa gängen. Vi satsar stora pengar på rättsväsendet för att fler brott ska kunna klaras upp.

Lag och ordning

Eller se allt om #Lagochordning

Energikris

Det är orimligt att ett land som byggt sitt välstånd på tillgång till fossilfri och prisvärd el nu måste elda med olja på vindstilla vinterdagar.

Energikris

Eller se allt om #Energikris

Ekonomi och jobb

Moderaterna vill återinföra arbetslinjen i Sverige. Det ska alltid löna sig att arbeta och stora reformer behövs för att bryta långtidsarbetslösheten.

Ekonomi och jobb

Eller se allt om #Ekonomiochjobb

Ta steget

Bli medlem i Moderaterna eller Moderata Ungdomsförbundet

100 kr

  • Billigare drivmedel

  • Höj straffen

  • Fixa jobben

  • Sänk skatten

Bli medlem

Ditt stöd behövs

Bidra till att få ordning på Sverige

200 kr

  • Gör att vi når fler

  • Ökar kraften vid nästa valrörelse

  • Ökar genomslaget

  • Investering i att få ordning på Sverige

Skänk 200 kr