Förbundsstämma den 6 maj i Ystad

Varmt välkommen till förbundsstämma 2023 i Ystad den 6 maj. Mer information hittar du genom att klicka på knappen nedan.

Inbjudan Förbundsstämma 2023

Viktiga politiska frågor som får ordning på Sverige

Lag och ordning

Moderaterna föreslår mönsterbrytande åtgärder för att bekämpa gängen. Vi satsar stora pengar på rättsväsendet för att fler brott ska kunna klaras upp.

Lag och ordning

Eller se allt om #Lagochordning

Ekonomi och jobb

Moderaterna vill återinföra arbetslinjen i Sverige. Det ska alltid löna sig att arbeta och stora reformer behövs för att bryta långtidsarbetslösheten.

Ekonomi och jobb

Eller se allt om #Ekonomiochjobb