Svenskar bosatta utomlands ska alltid vara välkomna hem

För dig som har bott utomlands ska Sverige vara ett attraktivt land att flytta hem till.

Moderaterna i utlandet är ett nätverk för politiskt intresserade svenskar som bor utanför landets gränser. 

Syftet är förmedla information om svensk politik i allmänhet och moderat politik i synnerhet och därmed få så många som möjligt av utlandssvenskarna att rösta på Moderaterna vid nästa Riksdagsval. 

Ordförande för Moderater i utlandet är Magnus Ehrenberg. Övriga styrelseledamöter är Lena J Kjellgren (London), Arba Kokalari (ledamot i Europaparlamentet), Johanna Möllerström (Washington DC), Henrik Wallgren (Australien), Ulrica Helgesson och Ann-Sofie Alm( riksdagsledamot).

Kontaktuppgifter
Magnus Ehrenberg, ordförande Moderater i Utlandet
Mail: [email protected]
Telefon: +49(0)1716431337

Vill du ha kontakt med din förening eller nätverk i det land där du är bosatt skicka en email till [email protected] så vidarebefordras din förfrågan till rätt person.

Moderaterna i utlandets fem punkter

1. Förenkla för utlandssvenska barn och ungdomar som vill studera i Sverige.

2. Sänk SINK-skatten till 20 %.

3. Separata köer hos Migrationsverket och Skatteverket för utlandssvenskar som är födda i Sverige eller har haft svenskt medborgarskap i minst 20 år, samt deras familjer.  

4. Arbetskraftsinvandringsregler som inte skapar problem för t.ex. svenska universitet att rekrytera globalt

5. Uppvärdera det svenska medborgarskapet.

Ta steget

Bli medlem i Moderaterna eller Moderata Ungdomsförbundet

100 kr

  • Engagera dig i vår politik

  • Ta ställning för Sverige

  • Hjälp oss nå fler

  • Ingå i din förening

Bli medlem

Ditt stöd behövs

Bidra till att få ordning på Sverige

200 kr

  • Gör att vi når fler

  • Ökar kraften i valrörelser

  • Ökar genomslaget

  • Investering i att få ordning på Sverige

Skänk 200 kr