Abort

Moderaterna vill grundlagsskydda aborträtten. Vi vill ge kvinnor möjlighet att göra abort i hemmet, införa en tidsgaranti och satsa mer pengar på forskning.

Moderaterna vill grundlagsskydda aborträtten. Kvinnans sexuella självbestämmande är en grundläggande mänsklig rättighet. Vi vill även ge möjlighet till abort i hemmet, se över om barnmorskor ska få utföra aborter och införa en tidsgaranti för aborter.

Den fria aborträtten har ett mycket starkt stöd i Sverige. Kvinnan har rätt att bestämma över sin egen kropp. Det är varje kvinnas rättighet att själv välja om och när hon vill ha barn. Det är helt avgörande för ett jämställt samhälle. Vi vill grundlagsskydda aborträtten och modernisera abortlagstiftningen.

Tack vare stora medicinska framsteg är det idag möjligt att genomföra en medicinsk abort i hemmet – givetvis med stöd och rådgivning från hälso- och sjukvården. Kvinnor ska själva få bestämma om de vill genomföra den i hemmet eller på sjukhus.

Moderaterna vill att kvinnor ska kunna utföra abort i hemmet

Moderaterna vill ändra lagen så att kvinnor ska ha möjligheten att hämta läkemedel för medicinsk abort på apotek för att kunna utföra en abort i hemmet, efter konsultation med läkare. Kvinnor som utför medicinsk abort i hemmet ska ha rätt till stöd och rådgivning och en garanterad rätt till hjälp via sjukhus.

Moderaterna vill ge barnmorskor rätt att utföra aborter

Svenska barnmorskor har en unik roll i mödrahälsovården och arbetar redan i dag med behandling i samband med aborter. Moderaterna vill ta till vara på barnmorskornas erfarenhet och kompetens. Vi vill utreda om specialiserade barnmorskor ska tillåtas att utföra medicinsk abort.

Moderaterna vill införa en tidsgaranti för aborter

I Sverige sker majoriteten av alla aborter tidigt i graviditeten. Men det är oacceptabelt att enskilda kvinnor ska behöva vänta på att få utföra en abort. Moderaterna vill ge Socialstyrelsen i uppdrag att lägga förslag på en tidsgaranti för aborter.

Moderaterna vill satsa mer pengar på pengar forskning om aborter

Karolinska Institutet i Stockholm bedriver världsledande forskning om medicinska aborter. Det är en viktig forskning både för Sverige och andra delar av världen. Moderaterna vill öka stödet till denna forskning, i samband med att vi moderniserar abortlagstiftningen.

Ta ställning och dela artikeln

Vad tycker Moderaterna i andra hjärtefrågor?

Eller se allt om #Sjukvård