2 augusti, 2022

Rösta M för säkerhets skull

Idag skriver våra tre toppkandidater till regionfullmäktige i Gotlands Tidningar, om varför man bör rösta på Moderaterna för säkerhets skull. Du kan läsa artikeln här:

För många människor är Gotland ett utflyktsmål, men för oss är det ett hem. Från Hoburgs fyr till Norsta Auren – vi är alla en del av en ö som står trygg i långa traditioner, men som vill och kan mer. Med rätt förutsättningar kan Gotland växa och utvecklas. Framtiden finns på Gotland!

Moderaterna har ett löfte. Det är att samhällsutvecklingen ska vara trygg, värdig och hållbar. Det är inte ett löfte om att politiken kan lösa alla problem. Men det är ett löfte om att politiken ska lösa de problem som bara politiken kan och därför måste lösa. Det är det moderata löftet.

Vi vet att ett starkt politiskt ledarskap är förutsättningen för ett samhälle som håller ihop. Det har vi också visat under mandatperioden som gått. Vi är rösten för att hålla hårt i dina skattepengar när andra vill genomföra dyra politiska experiment. De nämnder vi moderater haft ansvar för att leda visar sunda överskott istället för rödgröna underskott.

Men vi är inte nöjda. Mer behöver göras för att bota den växtvärk som Gotland just nu lider av. Det är välkommet att vi har en växande befolkning, men bygglovskön måste bli kortare och bostadsbristen byggas bort. Det är bra att många turister vill komma hit, men då behövs också vattenledningar och vägar som klarar trycket. Vi gillar valfrihet och företagande, men det betyder inte att det ska vara lägre krav på friskolor eller privata alternativ i äldreomsorgen.

I september ska vi gotlänningar avgöra vilken politisk ledning Region Gotland ska ha de kommande åren. Om du vill rösta på ett parti som kan prata med alla, som håller hårt i dina skattepengar och som vill förbättra regionens interna processer med genomtänkta reformer – rösta på Moderaterna för säkerhets skull. Vi har kapaciteten och förmågan att göra politisk verkstad när andra bara pratar.


Andreas Unger
#1 på Moderaternas valsedel

Sara Wilhelmsson
#2 på Moderaternas valsedel

Mariette Nicander
#3 på Moderaternas valsedel

Ta ställning och dela artikeln