Du besöker nu Moderaterna på Gotland.

Mariette Nicander

Ordförande i Tekniska nämnden

Mariette Nicander är regionråd.

Mariette är ordförande för Tekniska nämnden och ledamot i regionstyrelsen samt ersättare i regionstyrelsens arbetsutskott. Övriga uppdrag som Mariette har är en ledamotsplats i Almedalsrådet, ledamot i Arvodeskommittén och ersättare i Kultur- och Fritidsberedningen. Mariette är också en del av Moderaternas regionfullmäktigegrupp. Sedan tidigare  varit nämndeman i Förvaltningsrätten.

Mariette är andre vice ordförande Gotlandsmoderaternas förbundsstyrelse, vars uppdrag är att planera och genomföra partiets verksamhet på Gotland. Mariette var mellan 2019 och 2023 ordförande i Moderaternas Visbyförening, som är Gotlands största M-förening.