Du besöker nu Moderaterna på Gotland.

Sara Wilhelmsson

Regionråd

Sara Wilhelmsson är regionråd.

Sara är ledamot i regionstyrelsen och innehar uppdrag som ersättare i regionstyrelsens arbetsutskott och förste vice ordförande i det regionala utvecklingsutskottet. Det regionala utvecklingsutskottet ansvarar bl.a. för den regionala utvecklingsstrategin och därtill följande strategier, program, planer och insatser. Sara är även en del av Moderaternas fullmäktigegrupp. Tidigare har Sara varit gruppledare i Hälso- och sjukvårdsnämnden, samt ledamot i Socialnämnden.

Sara har en ledamotsplats i Gotlandsmoderaternas förbundsstyrelse, vars uppdrag är att planera och genomföra partiets verksamhet på Gotland. Åren 2019-2022 var Sara ordförande för Moderatkvinnorna på Gotland.