5 september, 2022

Gotland behöver en digital vårdcentral

Idag skriver Sara Wilhelmsson (M) och Inger Harlevi (M) i Gotlands Allehanda, om behovet av en ny digital vårdcentral på Gotland. Du kan läsa artikeln här:

Alla gotlänningar har rätt till en tillgänglig vård av hög kvalitet – oavsett var man befinner sig. Moderaterna har en rad förslag för hur vi vill skapa en god och tillgänglig vård för alla gotlänningar och en bra och attraktiv arbetsmiljö för vårdens medarbetare.  Att kompetensförsörjningen är en av våra absolut största utmaningar och viktigaste fråga framgent råder det inga tvivel om. Politiken har ett stort ansvar att prioritera och skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö för medarbetarna, så att de stannar inom yrket och kan finnas på hela ön.

Men vi lurar oss själva om vi tror att hela lösningen ligger i personella resurser. Vi har en åldrande befolkning där allt färre personer i arbetsför ålder ska ta om hand allt fler äldre och multisjuka. Hur attraktiva vi än blir som arbetsgivare kommer det inte räcka. Ett ansvarsfullt agerande innebär för oss Moderater att arbeta både för en effektivare organisation som kan avlasta vårdens medarbetare och samtidigt tillgodose att alla gotlänningar snabbt ska få träffa en läkare, på det sätt de har behov av, när de behöver det.

Därför behövs digitalisering för att ge båda en ökad tillgänglighet och kvalitet, men också en ökad effektivitet för att klara hälso- och sjukvårdsuppdraget både ekonomiskt och personellt. 

Moderaterna arbetar därför bland annat för införandet av en fullskalig digital vårdcentral, i regionens egen regi. En digital vårdcentral ökar tillgängligheten över hela ön och skapar valfrihet och flexibilitet för de gotlänningar som inte har behov av en fysisk läkarkontakt. Samtidigt avlastar den primärvårdens fysiska enheter gällande inte nödvändiga besök och ärenden. Det skapar en högre tillgänglighet för medborgare med större behov av insatser och behov av att fysiskt få träffa sin läkare, samtidigt som det ger en bättre arbetsmiljö för medarbetarna.

Givet ett ökande behov av sjukvårdsinsatser ser Moderaterna möjligheter istället för hinder gällande privata aktörer. Att ha en samverkanspart gällande specifika kompetenser som Regionen inte har möjlighet att upprätthålla på egen hand och möjligheten att möta ökade behov för att undvika köer och upprätthålla vårdgarantin, är bara två exempel på de fördelar vi ser. 

Vi vill bevara och utveckla valfriheten. Vi moderater tycker att gotlänningarna är stora nog att bestämma själva. Därför står vi upp för medborgarnas rätt att välja – samtidigt som vi ställer samma höga krav på offentliga och privata utförare. Visionen är en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård.

Sara Wilhelmsson (M)

Inger Harlevi (M)

Ta ställning och dela artikeln