Du besöker nu Moderaterna på Gotland.

Inger Harlevi

Regionfullmäktiges ordförande

Inger Harlevi är regionfullmäktiges ordförande på Gotland, vilket innebär att det är hon som planerar och genomför de sammanträden som regionfullmäktige ska ha.

Inger är också ledamot i förbundsstyrelsen på Gotland, alltså den styrelse som planerar och genomför Moderaternas verksamhet på Gotland.

Ingers hjärta klappar för Gotland i ett internationellt perspektiv. Hon är vice ordförande för Hansans 194 städer och leder arbetet med att utveckla Hansan i ett europeiskt perspektiv inom hållbar kulturturism. Inger är dessutom koordinator för Europarådets 48 certifierade Cultural Routes.

Inger arbetar till vardags för de gotländska rederierna med marknadsföring av Gotland på den tyska marknaden i relation till journalister och researrangörer.

Inom kyrkopolitiken är Inger aktiv både på stiftsnivå och i domkyrkoförsamlingen (partipolitiskt obundet från Moderaterna).