Vår politik på lättläst svenska

Sverige ska vara ett jämlikt land.
Det är ett land där alla människor är lika mycket värda och behandlas lika. 
Vi ska ha ett samhälle som välkomnar olikheten.
Men har kvar jämlikheten.
Ett land med rättigheter, skyldigheter och möjligheter – lika för alla.

​​​​​​Sverige ska vara ett land där unga får leva ett eget liv och inte bara göra på samma sätt som sina föräldrar. 

Vi vill att integrationen ska bli bättre.

Vi vill att alla ska känna sig som en del i svenska samhället och att Sverige ska vara ett bra land för företag.  

Vi vill ha kortare köer i vården så att alla kan få snabbare hjälp. 

Vi vill minska antalet brott och stoppa kriminella gäng. 

Bättre integration

 • Inträdesjobb för att fler ska få arbete. Det är jobb för nyanlända och unga som är högst 23 år och inte har slutat gymnasiet.  
 • Arbete ska alltid ge mer pengar än bidrag.Summan av bidragen till en person ska inte vara högre än lönen från arbete.  
 • Integrationsplikt för alla nyanlända vuxna.Det är att vara med på Samhällsorientering för att få information om svenska samhället. 
 • Mer pengar.
 • Lägre skatt på låga inkomster.
 • Lägre skatt för pensionärer. 
 • Lägre skatt för äldre personer som arbetar.
 • Ingen skatt för lärare och sjuksköterskor. De ska inte behöva betala statlig inkomstskatt.

Fler poliser

 • Fler poliser och högre löner till poliser. 
 • Stoppa kriminella gäng.
 • Skärpta straff. Det betyder längre straff för bland annat inbrott i bostäder och för vapenbrott.  

Bättre vård 

 • Kortare väntetider i vården.
 • Mer pengar till förlossningsvården.
 • Ha kvar valfrihet i välfärden. Det betyder att du själv kan välja din vårdcentral eller husläkarmottagning.  

Fler timmar i skolan 

 • Öka tiden i skolan med en timme varje dag.
 • Fler lärare med högre lön. 
 • Skolplikt till 18 år. Nu är det skolplikt för alla barn tills de är 16 år.  

Ekonomi och jobb

Moderaterna vill ha fler jobb i Sverige. 
Arbete är ett sätt att vara del av samhället.
Att ha ett arbete är viktigt för att Sverige ska fungera för alla. 

Vi vill göra det lättare för unga personer utan utbildning och för utrikes födda personer att få ett första jobb. 

Vi vill:  

 • Skapa en halv miljon nya jobb till år 2025.
 • Att fler utrikes födda personer ska få jobb. 
 • Börja med inträdesjobb för nyanlända och unga upp till 23 år. 
 • Öppna något bättre istället för Arbetsförmedlingen. 
 • Sänka skatten på arbete för dem med låga inkomster. 
 • Att den som arbetar ska få mer pengar kvar efter skatt. 
 • Ha en skattepolitik som ger 500 kronor mer i månaden till bussförare, förskollärare, poliser och många fler. 

Vi tycker att: 

 • Det ska ge mer pengar att jobba än att få bidrag. 
 • Man ska kunna tjäna mer pengar än nu utan att behöva betala skatt till staten. 
 • Rut-avdraget ska höjas till 75 000 kronor per år. Rut betyder Rengöring, Underhåll och Tvätt. Den som vill ha hjälp hemma kan köpa hjälp, till exempel med att städa eller klippa gräs. Personen som köpt arbetet får göra avdrag i sin deklaration och betala mindre i skatt. 

Integration

Moderaterna vill göra mer för att fler som kommer till Sverige ska få arbete och känna sig som en del av samhället. 

Vi vill att den som kommer till Sverige ska lära sig svenska språket för att kunna få ett arbete och tjäna pengar.  

Vi vill:  

 • Att alla nyanlända ska delta i Samhällsorientering för att få veta mer om svenska samhället. 
 • Minska skillnaden i antal mellan personer födda i Sverige som har jobb och utrikes födda som jobbar.  Nu är det många fler Sverige-födda som har jobb. 

Vi tycker att: 

 • Inträdesjobb ska finnas för nyanlända och unga upp till 23 år som inte har slutat gymnasiet.   
 • Inträdesjobb är bra för att fler kan få arbete. 
 • Arbete alltid ska ge mer pengar än bidrag. Speciellt för personer med lägre inkomster.  

Lag och ordning

Moderaterna vill ha fler poliser i Sverige. Fler poliser är viktigt för att människor ska känna sig trygga. 

Många kvinnor är rädda och otrygga när de är ute på kvällen i området där de bor. Otrygghet och brottslighet är stora problem.

Vi vill:  

 • Ha minst 25 000 poliser år 2025. 
 • Stoppa de kriminella gängen.  
 • Ha längre straff för inbrott i bostäder, vapenbrott, sexualbrott och attack mot personal i ambulanser, brandbilar och polisbilar. Straff kan vara böter eller fängelse. 

Vi tycker att: 

 • Poliser ska högre lön. 
 • Polisen ska få sätta upp fler kameror. 
 • Sverige ska ha ungefär lika många poliser som andra länder i Europa.  

Utbildning

Alla har rätt att få en bra utbildning. Utbildning är viktig för att kunna vara med i det svenska samhället. 

Alla skolor ska vara bra och ha bra lärare. Eleverna ska ta ansvar för sitt skolarbete. 

Vi vill:  

 • Ge eleverna betyg från årskurs 3.  
 • Ge eleverna en timme mer i skolan per dag. 
 • Ha fler utbildningar som sedan ger arbete.
 • Att lärare ska kunna få bättre och bättre jobb i skolan. 

Vi tycker att: 

 • Elever ska få kunskaper i grundskolan så att de klarar att studera i gymnasiet.  
 • Lärlingsutbildningar ska ha hög kvalitet. Det är yrkeskurser på gymnasieskolan.     
 • Elever ska kunna fortsätta på högskolan efter alla program i gymnasieskolan.  
 • Sveriges högskolor och universitet ska ha bra kvalitet. 
 • Sveriges högskolor och universitet ska ha forskning om till exempel ny teknik som kan ge fler svenska jobb. 

Hälsovård och sjukvård

Svensk sjukvård är mycket bra. Nya läkemedel gör att fler människor blir friska och får leva. 

Men det finns också stora problem med vården i Sverige. Många personer måste vänta länge på att få vård. 

Vi vill:  

 • Ha kortare väntetider för att få vård. 
 • Satsa 3 miljarder per år för kortare köer.  
 • Satsa 1 miljard kronor för en bättre förlossningsvård och bättre arbetsmiljö för barnmorskor.  
 • Satsa 1 miljard kronor mer på Primärvård. Primärvård är till exempel vårdcentraler och barnavårdscentraler.

Vi tycker att: 

 • Läkare, sjuksköterskor och undersköterskor ska ha en säker arbetsmiljö.
 • Det ska finnas en ny och bättre vård för 
 • äldre personer som har flera sjukdomar. 
 • Att alla patienter som vill ska ha en fast vårdkontakt. Det kan vara en läkare, sjuksköterska eller undersköterska som tar ansvar för att all vård fungerar för en person.      
 • Människor i hela Sverige ska veta att vården fungerar när de behöver den.