Nyhetsartikel
1 feb 2018

Valet 2018: En hoppfull framtid för Sverige

I dag presenterade partisekreterare Gunnar Strömmer Moderaternas prioriterade områden, förhållningssätt och mål inför höstens val. Fyra sakområden kommer att vara särskilt viktiga: ekonomi och jobb, lag och ordning, invandring och integration samt sjukvård och skola. Moderaternas mål är att Alliansen ska bli större än de rödgröna och att vi ska bilda en ny moderatledd alliansregering.

Sverige är ett fantastiskt land, men här finns också problem. Det är dags att även politiken talar klarspråk om detta och föreslår lösningar – det förtjänar människor i hela landet. Mot denna bakgrund  kommer Moderaterna att fokusera på att ta ansvar för ekonomin, stärka arbetslinjen med jobb- och integrationsreformer, återupprätta lag och ordning och trygga välfärdens kärnverksamheter. Ambitionen är att vinna nya och nygamla väljare från Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och från osäkra väljare.

Målen i valet är tydliga: att Alliansen ska bli större än de rödgröna och bilda en ny moderatledd alliansregering. I kommuner, landsting och regioner ska Moderaterna ingå i och leda fler alliansstyren än under den senaste mandatperioden. Moderaternas valresultat ska vara bättre än 2014.

Politik handlar i grunden om vägval och färdriktning. Hur ska Sverige utvecklas? I detta arbete måste vi vara pragmatiska, men samtidigt alltid bottna i våra värderingar om individuell frihet, personligt ansvar, företagsamhet och öppenhet.

Sverige behöver också fler vuxna i rummet. Det politiska samtalet får inte bli en röra av floskler, slagord och avsiktliga missförstånd. Att se problemen ärligt och utan förskönande omskrivning är en förutsättning för att kunna lösa dem. Vi har gjort det förut – och vi kan göra det igen. Därför är Moderaterna ett parti för hoppfulla.

Moderaternas fyra prioriterade områden inför valet 2018:

Ekonomi och jobb

För att stärka arbetslinjen föreslår Moderaterna sänkt skatt för alla som arbetar. Det ska även löna sig att ha arbetat och skatten för pensionärer ska sänkas. Jobb skapas av företagare och därför behöver företagsklimatet förbättras. Men inte bara arbetslinjen behöver stärkas, utan också de offentliga finanserna – det rustar vårt land för sämre tider. Det krävs nationella reformer för att kommunernas kostnader för försörjningsstöd ska kunna hållas nere. Det är särskilt viktigt i ett läge där ett omfattande antal nyanlända inom kort kommer att lämna etableringsfasen och övergå till kommunernas i många fall redan ansträngda ansvar.

Lag och ordning

Det behövs fler poliser med höjda löner och utökade befogenheter för att ta krafttag mot kriminaliteten. Särskilt viktigt är att bekämpa gängen och återta kontrollen i utsatta områden. Det behövs även skärpta straff för bland annat sexual- och våldsbrott. Ett nationellt tiggeriförbud bör införas.

Invandring och integration

Sveriges migrationspolitik ska vara stram och utgå ifrån förutsättningarna för integration. För att integrationen ska fungera krävs reformer som skapar förutsättningar för fler att komma i arbete, såsom inträdesjobb och tredubblat RUT-avdrag. Det ska alltid löna sig att gå från bidrag till jobb – därför behövs bland annat ett bidragstak. Den som är ny i Sverige ska samtidigt mötas av tydliga krav på att lära sig språket och delta i samhällsorientering. Medborgarskapet måste uppvärderas.

Sjukvård och skola

Sedan 2014 har vårdköerna fördubblats och Moderaterna satsar därför på en utvecklad kömiljard för att återigen korta dem. I skolan behövs mer kunskap, bland annat genom fler undervisningstimmar i matematik och svenska. För att vården och skolan ska fungera måste både medarbetare, patienter och elever känna sig trygga. Vi ska ställa tydliga kvalitetskrav inom välfärden och samtidigt värna mångfald och valfrihet.

Presentationen bifogas