Trygghet

Det grova våldet har nått rekordnivåer. Våldet ökar både i omfattning och grovhet, och det inkluderar ett ökat användande av skjutvapen och sprängmedel. Fler utsätts för brott och fler oroar sig för att utsättas för brott. Samtidigt sjunker förtroendet för rättsväsendet. Polistätheten är den lägsta på 10 år.

Att upprätthålla lag och ordning är en av statens kärnuppgifter. Men situationen inom Polismyndigheten är ansträngd. Rekordmånga poliser lämnar idag yrket, samtidigt som rekordmånga utbildningsplatser vid polisutbildningen står tomma. Utredningsresultaten i viktiga brottskategorier sjunker, och på grund av ett ökat tryck tvingas polisen prioritera bland anmälningar om grova brott. Polisen upplevs som frånvarande i stora delar av landet. Upptäcktsrisken för den som begår brott är mycket låg.

 • Vi satsar de resurser som krävs för att nå målet om 10 000 fler polisanställda till 2024.
 • Polisernas löner ska höjas och kunna bli 3 000 kronor mer i lön varje månad.
 • Polisens ska fokusera på sin kärnuppgift: att ingripa mot, utreda och klara upp brott.
 • Betald och reformerad polisutbildning.
 • Dubbla straff för brott som begås av gängkriminella.
 • Slopa dagens form av mängdrabatt för de som döms för flera brott samtidigt.
 • Mer kameraövervakning – slopa tillståndsplikten för Polisen.
 • Skärp minimistraffen för alla våldtäkter och för grovt sexuellt ofredande.
 • Fler brott ska leda till utvisning.
 • EU-medborgare som begått brott i Sverige ska avtjäna straffet i sitt hemland.
 • Inför ett nationellt förbud mot tiggeri.
Ulf Kristersson
Partiledare
Jag är övertygad om att det finns rimliga och rationella politiska lösningar också på det som är riktigt svårt. Tillsammans kan vi se till att Sverige får en hoppfull framtid. 
Mer om Ulf
Tomas Tobé
Europaparlamentariker

Mer om Tomas
Aktuella områden
Vår politik i korthet
Ekonomi och jobb
Integration
Lag och ordning
Följ oss