Nyhetsartikel
23 aug 2017

Sveriges försvarsutgifter ska närma sig två procent av BNP

I en orolig omvärld måste Sveriges säkerhet stärkas. Inför Moderaternas arbetsstämma i oktober föreslås därför att Sveriges försvarsutgifter ska närma sig två procent av BNP. Ambitionen är att genomföra förstärkningen under en tioårsperiod. Det presenterade Anna Kinberg Batra och Hans Wallmark, försvarspolitisk talesperson, på en pressträff i dag.

- Det osäkra omvärldsläget ställer nya krav och ökar behovet av förstärkt försvarsförmåga. Moderaterna tar ansvar för Sverige i ett turbulent läge i såväl Sverige som i omvärlden. Valet står inte mellan att stärka Sveriges försvar eller att bli medlem i Nato. För att stärka Sveriges säkerhet på allvar måste vi göra både och, säger Anna Kinberg Batra. 

- Moderaterna drev nyligen fram den tredje förstärkningen av Sveriges försvarsanslag under den här mandatperioden. Alla tre uppgörelserna har gett substantiella tillskott till försvaret som bidragit till att stärka Sveriges försvarsförmåga här och nu, men mer behöver göras, säger Hans Wallmark. 

- Sveriges försvarsutgifter ska närma sig två procent av BNP. Ambitionen är att göra detta under en tioårsperiod. Det handlar om att kunna möta det försämrade säkerhetsläget och att kunna uppfylla åtaganden som medlem i Nato. Hela Sverige ska kunna försvaras. Tillväxten ska ske stegvis och med hänsyn till det säkerhetspolitiska läget och det ekonomiska läget samt med god kostnadskontroll, avslutar Kinberg Batra.

Läs mer om Moderaternas förslag till ny försvarsekonomi här

Se pressträffen här.

Hans Wallmark
Riksdagsledamot för Skåne, Utrikespolitisk talesperson, Ledamot i partistyrelsen
Jag tror på ett Sverige präglat av fantasi och mångfald. Den som känner sig starkt och tryggt förankrad i sin kultur och sina traditioner har lättare att möta andra med nya perspektiv och erfarenheter.
Mer om Hans