Nyhetsartikel
25 jan 2018

Starkare skydd för patienter och medarbetare inom sjukvården

Igår besökte Ulf Kristersson, Irene Svenonius, Johnny Magnusson och Carl Johan Sonesson Södersjukhuset i Stockholm för att uppmärksamma den försämrade tryggheten vid Sveriges sjukhus. Vid besöket presenterade Svenonius, Magnusson och Sonesson en skrivelse som kommer att lämnas över till regeringen med tre krav för ökad säkerhet vid landets sjukhus.

- Sjukhus och akutmottagningar finns för att hjälpa människor i nöd och de måste vara trygga platser. Patienter ska aldrig uppleva hot, trakasserier eller våld. Detsamma gäller läkare, sjuksköterskor och andra som arbetar där för att hjälpa sjuka och rädda liv. Det borde vara självklart, men så är det inte, säger Ulf Kristersson.

- De som utsätter sjukvården för hot, våld eller skadegörelse ska inte ha en gräddfil till akuten, utan rakt in i fängelset. Den blåljusutredning regeringen presenterade förra veckan kommer inte räcka, säger Irene Svenonius, landstingsstyrelsens ordförande i Stockholms län.

- I Västra Götalandsregionen uppger var tionde medarbetare sig ha utsatts för hot eller våld. Det är inte acceptabelt. Vi är i stort och omedelbart behov av både mer kraftfull lagstiftning och ökade möjligheter till åtgärder som till exempel att snabbare och enklare kunna utöka kameraövervakningen på våra sjukhus, säger Johnny Magnusson, regionstyrelsens ordförande i Västra Götalandsregionen.

- När regeringen inte klarar sitt ansvar för tillräckliga åtgärder mot gängkriminalitet så tvingas Region Skåne lägga resurser på säkerhetsåtgärder för personalens och patienternas trygghet. Pengar som egentligen ska gå till vård. Regeringen borde kunna lägga fram betydligt skarpare åtgärder. Att vi nu gemensamt mellan storregionerna lägger skarpare förslag tycker jag är en styrka, säger Carl Johan Sonesson, regionråd i opposition, Region Skåne.

- Jag är här tillsammans med tre företrädare som arbetar med frågorna dagligen i våra tre storstadsregioner, och som på nära håll sett hur situationen förvärrats. Jag stödjer dem i deras krav på att regeringen ska gå längre än man hittills gjort. Jag hoppas att regeringen lyssnar och gör det som krävs för att patienter och de som jobbar i sjukvården ska känna sig trygga, avslutar Ulf Kristersson.

 

Moderaterna i Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen och Region Skåne förslår följande tre åtgärder:

1. Inför ett nytt brott – våld mot alarmeringstjänstpersonal – som omfattar bland annat angrepp mot vårdpersonal och där det inte ställs upp något krav på att angreppet sker mot någon i dennes myndighetsutövning. 

Sådana angrepp bör leda till lägst sex månaders fängelse. Det skulle innebära helt andra straff för hot mot och misshandel av vårdpersonal än den försvårande omständighet som Blåljusutredningen föreslår. 

2. Inför en ny straffskärpningsgrund som omfattar alla former av angrepp mot viktiga samhällsfunktioner.

En sådan straffskärpningsgrund träffar fler angrepp än de som utredningen föreslår. Utredningens förslag begränsar sig till hot och våld mot person. Moderaternas förslag omfattar till exempel även skadegörelse på sjukhus och ambulanser. 

3. Ta bort tillståndskravet för kamerabevakning på sjukhusen.

Det är tillräckligt med en anmälningsplikt – förenat med en regelbunden tillsyn – som på andra utsatta platser, till exempel i tunnelbanan i Stockholm. Slopa tillståndsplikten för drönare som används av sjukvården och slopa tillståndsplikten för ambulanser, för att kunna bevaka exempelvis en olycks- eller brottsplats på distans från larmcentralen.

Läs mer här.