Nyhetsartikel
20 apr 2018

Så vill Moderaterna utforma ett nationellt tiggeriförbud

Antalet utsatta EU-medborgare som kommer till Sverige för att tigga är fortfarande stort och det har varit svårt att hitta hållbara lösningar på problematiken med tiggeri. Därför presenterar Moderaterna idag ett konkret förslag på hur ett nationellt tiggeriförbud bör utformas.

Det har visat sig svårt att hitta sätt att komma tillrätta med tiggeriet i Sverige. Moderaterna har landat i att tiggeri bör förbjudas. Det bygger på två huvudsakliga skäl: 

För det första är tiggeri inte ett lämpligt sätt att försörja sig. Det låser in människor i fattigdom. 

För det andra leder tiggeri till att människor utnyttjas. Det gäller inte alla människor som tigger, men tillräckligt många för att staten bör agera. Polisen gör bedömningen att det finns flera grupperingar som tigger i Sverige och som styrs av kriminella aktörer och att det förekommer multiexploatering där utsatta EU-medborgare, vid sidan av tiggeri, utnyttjas för bland annat prostitution.

– Det finns förslag om att förbud mot tiggeri bör regleras på lokal nivå istället för nationell nivå. Att ta omvägen via lokala förbud är mer komplicerat och innebär att staten överlämnar ansvaret för en fråga som i grunden är nationell till kommunerna. Därför vill Moderaterna se ett nationellt förbud, säger Gunnar Strömmer, partisekreterare.

– Vi skulle aldrig acceptera att tusentals svenska medborgare började bygga upp sin försörjning på tiggeri, säger Tomas Tobé, rättspolitisk talesperson. 

– Därför presenterar vi idag hur en lagstiftning konkret kan utformas för att få på plats ett nationellt tiggeriförbud i Sverige, avslutar Tobé. 

Sverige behöver också fortsätta driva på inom EU för att förbättra situationen för de utsatta EU-medborgarna i deras hemländer, såsom Rumänien och Bulgarien.

Moderaternas förslag:

  • Ett nationellt förbud mot tiggeri införs direkt i strafflagstiftningen. Enligt Moderaternas mening bör en ny bestämmelse införas i strafflagstiftningen med innebörd att den som gör sig skyldig till tiggeri begår ett brott. I bestämmelsen ska också anges att om brottet är att betrakta som ringa ska inte dömas till ansvar.
  • Polisen får möjlighet att avvisa tiggare från platsen. Genom att införa ett nationellt förbud mot tiggeri i strafflagstiftningen skapas vidare en laglig möjlighet för poliser och även ordningsvakter att avvisa tiggare från den plats där tiggeriet äger rum.


Läs mer här.
PM om förslaget bifogas. 

Tomas Tobé
Europaparlamentariker

Mer om Tomas
Gunnar Strömmer
Partisekreterare

Jag tog studenten vid Nolaskolan i Örnsköldsvik, och där började också mitt politiska engagemang i Moderat skolungdom. Jag gjorde militärtjänsten i flottan.

Mer om Gunnar