Pension

Moderaterna vill att den som har jobbat ett helt arbetsliv och som har varit med och byggt Sverige ska känna att det har lönat sig.

Sverige är ett bra land att leva i. Vi lever allt längre – varje dag ökar medellivslängden med tre och en halv timme i genomsnitt. Dessutom har Sverige har ett stabilt och fungerande pensionssystem. Men i takt med att vi lever längre måste vi justera pensionssystemet så att pensionerna inte sjunker. För Moderaterna är det avgörande att den som har arbetat ett helt arbetsliv, och som har varit med och byggt Sverige ska få känna att det har lönat sig.

Eftersom frågan om pensioner och pensionssystemet är långsiktigt, måste också grundprinciperna för pensionssystemet vara stabila och hålla över tid. Pensionen ska räcka till ett tryggt liv som pensionär. Dessutom ska det löna sig att ha arbetat, och det ska vara möjligt att höja sin pension genom flit och sparande.

För Moderaterna är arbetslinjen viktig. Det innebär att det alltid ska löna sig bättre att arbeta än att få bidrag. Men samma sak måste gälla pensionerna – den som har jobbat ska ha högre pension än den som inte har jobbat. Skillnaden i pension mellan den som har arbetat och den som inte har arbetat kallas för ”respektavståndet”. Moderaterna vill behålla det avståndet.

Moderaterna vill stärka seniorers rätt till ett gott liv och välbefinnande. Det handlar bland annat om att pensionen ska gå att leva på och bekämpa åldersdiskriminering.

Bättre pension

Runt 2,3 miljoner svenskar lever i dag på pension. Av dem räknas drygt 300 000 som fattigpensionärer, varav en majoritet är kvinnor. Viktigast för att stärka pensionerna och fortsätta en positiv utveckling är att fler kommer i arbete.
Samtidigt är det viktigt att pensionärernas ekonomiska marginaler stärks här och nu. Den som under ett helt arbetsliv varit med och byggt Sverige måste känna att det lönat sig – att pensionen räcker till. Socialdemokraternas bidragslinje har medfört att det för Sveriges pensionärer blivit mindre lönsamt att ha arbetat. Det är orättvist att pensionärer som arbetat hela sitt liv inte belönas med mer i pension än de som arbetat lite eller inte alls. Nu är det dags att vi återupptar arbetslinjen.

För att stärka pensionerna här och nu sänker den moderatledda regeringen skatten med sammanlagt 2 miljarder i budgeten 2024 för pensionärerna. En pensionär med en pension på 25 000 kronor i månaden får 3 400 kronor mer i plånboken varje år.

Moderaterna har stärkt de svenska pensionärernas ekonomi genom skattesänkningar sju gånger sedan 2009 och sänker nu sänker vi den en åttonde gång 2024. Att sänka skatten är det snabbaste sättet att förstärka pensionärers ekonomi.

Höjningen av pensionsåldern till 66 år borde ha hanterats på ett bättre sätt. Nu kompenserar den moderatledda regeringen 57:orna för den orättvisa de drabbats av. Informationen från den socialdemokratiska regeringen var sen och bristfällig. Personer födda 1957 har under året fått betala för det i form av utebliven skattesänkning. Personer födda 1957 ska nu kompenseras genom utbetalning på skattekonto från 1 juli 2024. Ingen ansökning krävs. Sammantaget bedöms kompensationen uppgå till 3,2 miljarder kronor och omfatta 110 000 personer. Samtidigt säkerställs att inte samma problem drabbar personer födda 1959. Personer födda 1958 kommer inte heller att drabbas.

Moderaterna vill:

 • Värna arbetslinjen i pensionssystemet – det ska alltid löna sig bättre att ha arbetat än att inte ha
  gjort det.
 • Pensionerna ska höjas. Skatten på pension ska inte vara högre än på arbete. Moderaterna är den
  enda garanten för ordentligt sänkt skatt på pension. Vi vill sänka skatten för pensionärerna.
 • Införa en gas i pensionssystemet – så att pensionerna kan stärkas när Sveriges ekonomi är god.
 • Driva på för ett mer jämställt arbetsliv. Det är enda sättet att få jämställda pensioner.

   Ta ställning och dela artikeln