Regionen

Här finner du information om vårat regionkansli, våra social medier och vår regionpolitik.

Regionkansliet

Ola Karlsson oppositionsråd och gruppledare

ola.karlsson@moderaterna.se 073-831 31 15

Sebastian Cehlin oppositionsråd och vice gruppledare

sebastian.cehlin@moderaterna.se 073-679 74 54

Anna Gillmore politisk sekreterare

anna.gillmore@moderaterna.se 070-658 08 53

 

https://www.facebook.com/moderaternaiorebrolan/

https://www.instagram.com/moderaternaorebrolan/

 

 

Sjukvård utan köer

 

Sjuka ska inte behöva vänta länge på vård. Idag är köerna i vårt (s)-styrda landsting för långa. Våra läkare och sjuksköterskor måste få mer tid till patienten. Det måste bli lättare för patienten att komma till vården och enklare för vården att möta patienten.

Vi vill:

 • Anställa fasta läkare på alla vårdcentraler
 • Avskaffa remisstvånget
 • Införa vårdcoacher för mångbesökare i vården
 • Minska byråkratin och krånglet, förenkla för vårdens medarbetare
 • Göra det lättare för fler vårdgivare att etablera sig i länet

 

Ett längre och friskare liv

 

Genom hälsofrämjande och förebyggande arbete får fler människor möjlighet att leva fler friska år.

Den bästa vården är den som inte behövs. Alltför många drabbas av skador i vården eller blir sjuka av felaktig medicinering.

Vi vill:

 • Erbjuda fler hälsokontroller och hälsosamtal
 • Att medarbetarna ges bättre förutsättningar och verktyg att arbeta förebyggande
 • Att medicineringen kontrolleras för dem med många läkemedel
 • Förbättra arbetet med att förebygga vårdrelaterade skador och infektioner

 

Bättre vård för sjuka äldre

 

Fler lever längre, vilket är positivt. Det ställer höga krav på sjukvården och vården måste anpassas för att bättre kunna hantera äldre patienters vårdbehov.

Vi vill:

 • Starta Seniorhälsa för att ge fler friska år till livet
 • Införa vårdcoacher för bättre vård och behandling
 • Förbättra samarbetet mellan sjukvård och äldreomsorg
 • Öka kunskaperna om äldres sjukdomar med ett geriatriskt centrum

 

Det goda livet

 

Nya moderaterna vill att det ska vara möjligt att bo, jobba och verka i hela länet. Ska länet ligga i utvecklingens framkant måste den bygga på kunskap, öppenhet och entreprenörskap. Då behövs bra utbildning, livskraftiga företag, god infrastruktur och bättre samarbete mellan olika aktörer.

Vi vill

 • Uppmuntra till innovationer, entreprenörskap och företagsamhet i regionen
 • Ha en väl fungerande kollektivtrafik med goda möjligheter till arbetspendling
 • Satsa på långsiktigt miljöarbete och ett levande kulturliv
 • Införa fler e-tjänster för ökad tillgängligheten i vården

 

Adress:

Moderaterna i Region Örebro län

Besöksadress: Oppositionskansliet, Eklundavägen 2

Postadress: Moderaterna, Region Örebro läns, oppostionskansliet, Box 1613, 70161 Örebro

Ola Karlsson
Oppositionsråd region Örebro län
Mer om Ola
Sebastian Cehlin
Oppositionsråd region Örebro län
Mer om Sebastian