31 januari, 2023

Moderaterna föreslår satsningar på intensivvården i länet

Intensivvården, IVA, är en oerhört viktig verksamhet och den är avgörande för att kunna bedriva akutsjukvård dygnet runt. Trots det satsas det inte tillräckligt mycket på intensivvården och verksamheten tvingas hantera underbemanning vilket bland annat leder till att färre vårdplatser kan hållas öppna. Därför föreslår Moderaterna en satsning på 10 miljoner kronor under våren som ska gå till löner och bättre arbetsmiljö. Utöver den satsningen föreslår vi också att Region Örebro län tillsammans med Örebro universitet snarast ska starta en intensivvårdsutbildning här i länet.  

– Det är ett riktigt stort problem för vår Region. Vi måste kunna bemanna tillräckligt många vårdplatser. Intensivvården är ett område som måste prioriteras, säger Sebastien Cehlin, oppositionsråd Region Örebro län.

– Det här är inget nytt problem, utan något som varit tydligt under en längre tid. Men nu har det gått så långt och vi måste göra riktade satsningar nu. Det är bråttom.  Därför föreslår vi en särskild medarbetarsatsning på 10 miljoner kr kopplat till intensivvårdsverksamheten i vår Region. Vårt förslag är en ren löne- och arbetsmiljösatsning. Tanken är att den här satsningen ska leda till att verksamheten kan öppna fler intensivvårdsplatser under våren.

– Den här satsningen är ett mer hållbart sätt att hantera personalbristen på än att hyra in dyra team. Vi behöver satsa på befintlig personal och se till att arbetsmiljön blir bättre och lönerna för specialistutbildad personal blir högre.

– Intensivvårdsverksamheten måste tilltala medarbetarna om det ska vara möjligt att behålla befintlig personal men också om det ska vara möjligt att rekrytera ny personal. Då krävs bra arbetsmiljö och bra villkor för våra medarbetare. Idag är det svårt att rekrytera tillräckligt många sjuksköterskor som är specialiserade på just intensivvård. Därför vill vi att Regionen tillsammans med Örebro Universitet startar en specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning intensivvård. Om vi kan utbilda fler sjuksköterskor med den specialistkompetensen samtidigt som vi efter avslutat utbildning kan erbjuda arbetsplatser med bra arbetsmiljö och bra arbetsvillkor på våra sjukhus kommer det underlätta framtida rekrytering, avslutar Sebastian Cehlin.

Ta ställning och dela artikeln