26 maj, 2022

Moderater besökte kvinnosjukvården på USÖ

I veckan besökte Camilla Waltersson Grönvall (M), Riksdagsledamot och socialpolitisk talesperson och Anna Nordqvist (M), oppositionsråd i Region Örebro län, verksamhetsområde obstetrik och gynekologi på USÖ. Under besöket berättade medarbetare från verksamhetsområdets olika delar om förutsättningarna för den verksamhet som bedrivs, om vad som fungerar bra och vad som skulle kunna utvecklas och blir bättre.

– Det är alltid intressant att få höra medarbetarna berätta om läget. Det är de som bäst kan verksamheten och det är också de som bäst kan berätta för politiken vilka förändringar de skulle vilja se, säger Camilla Waltersson Grönvall.

– Vi vet att det finns stora kunskapsluckor om hur skillnaden mellan könen tar sig uttryck både vad gäller symptom, smärta och reaktion på läkemedel. Sverige är ett av världens mest jämställda länder men det finns fortfarande mycket kvar att göra, inte minst inom hälso- och sjukvården. Sedan finns det sjukdomar som bara drabbar kvinnor, till exempel endometrios, där diagnostisering och behandling måste ske snabbare och bli bättre än tidigare. Under besöket på USÖ fick vi veta hur man där arbetar för att upptäcka och hjälpa fler kvinnor som lider av detta. Det känns bra att veta att det händer mycket inom det området och att fler kvinnor får hjälp för smärtan. Även klimakterievården i Sverige måste bli bättre. Vi skulle vilja se nationella riktlinjer för detta, fortsätter Camilla Waltersson Grönvall.

– Det har gjorts satsningar med statliga som är direkt avsedda att stärka förlossningsvård och kvinnors hälsa i Sverige. Sedan 2018 har Region Örebro län fått ca 200 miljoner kronor totalt för detta ändamål. Det är viktigt att de pengar som vi erhåller av staten går direkt till att stärka just förlossningsvården, genom att bland annat öka personaltätheten och förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare. Här måste vi lyssna in verksamhetens behov. Vi vill ha två förlossningsavdelningar i länet, både på USÖ och i Karlskoga, öppna dygnet runt, året om för att öka tryggheten för länets födande kvinnor, säger Anna Nordqvist.

– Vi vill se en mer sammanhållen vårdkedja inom förlossningsvården, från graviditet till eftervård. Förlossningsvården är ett hett ämne i dag och att det råder förlossningskris i Sverige. Särskilt under sommaren är förlossningsvården extra tungt belastad. Därför behöver vi fler vårdplatser inom förlossningsvården, inte färre, avslutar Anna Nordqvist.

Ta ställning och dela artikeln