31 januari, 2022

Kallelse till arbetsstämma 2022

Härmed kallas till arbetsstämma för Moderaterna i Örebro län.

Datum: 23 april.

Tid: kl. 10.00 – ca 15.00.

Registrering från kl. 9.15 då även serveras kaffe/te och macka serveras.

Plats: Conventum, lokalen Handskmakaren.

Program                            

10.00             Inledning

10.15             Talare

ca 11.00        Stämmoförhandling

12.00             Lunch

13.00             Fortsatta stämmoförhandling

15.00             Avslutning

Motioner ska vara insända till [email protected] senast 12 mars.

Medlem som inte är ombud men som vill delta anmäler sitt deltagande senast 17 april.

VARMT VÄLKOMNA! Önskar FÖRBUNDSSTYRELSEN

Ta ställning och dela artikeln