6 januari, 2023

Kallelse MUF Örebro läns distriktsstämma 2023

Härmed kallas samtliga distriktets medlemmar i Moderata Ungdomsförbundet Örebro län till 2023 års distriktsstämma. Distriktsstämman är MUF Örebro läns högsta beslutande organ och avgör bland annat vad MUF Örebro län ska tycka i viktiga politiska frågor samt vilka personer som ska leda distriktet under det kommande verksamhetsåret. Ordinarie distriktsstämma hålls en gång per år och det är ett utmärkt tillfälle för medlemmar att påverka politiken i praktiken, delta i debatter och träffa andra medlemmar.

NÄR? Lördagen den 18 februari till söndagen den 19 februari 2023. Incheckning kl 09:30 på lördagen, distriktsstämman startar 10:15, distriktsstämman avslutas senast 13:00 på söndagen.

VAR? Karlskoga kommunfullmäktigesal, Hotell Alfred Nobell, Torget 1, 691 31 Karlskoga

TRANSPORT Enklaste sättet att tas sig till Karlskoga är med buss från Örebro (Länstrafiken Örebro/Svealandstrafiken). Du går på bussen på Örebro resecentrum (i anslutning till centralstationen) och går sedan av på Centrumleden (Karlskoga). Därefter följer en 3-5 minuters promenad till kommunfullmäktigesalen som ligger på Hotell Alfred Nobel.

REKOMMENDERADE BUSSRESOR Lördag Örebro Resecentrum, avgång kl. 08:40 Centrumleden Karlskoga, ankomst kl. 09:24 Söndag Centrumleden Karlskoga, avgång kl. 13:36 Örebro Resecentrum, ankomst kl. 14:20

INCHECKNING Sker från kl 09:30 på lördagen, stämmans startar därpå kl 10:15.

BOENDE Unders stämman tillhandahåller distriktet hotellövernattning till ett föredömligt subvetioneratpris. Hotellövernattningen sker på Hotell Alfred Nobel, samma plats som stämman går av stapeln samt stämmobanketten arrangeras.

MOTIONER Rätt att väcka förslag (motioner) till distriktsstämma tillkommer distriktsstyrelsen, föreningar och varje enskild medlem i distriktet. Förslag från medlemmar på vilken politik distriktet ska driva eller andra verksamhetsmässiga saker, ska skickas till Amanda Lindgren på ”[email protected]” senast lördag den 29 januari kl. 23:59.

KANDIDATUR Kandidaturer och nomineringar skickas till valberedningens Anna Nordqvist på ”[email protected]” senast den 27 januari kl. 23:59. Valberedningen kommer genomföra valberedningsintervjuerna under söndagen den 5 februari (hela dagen) och söndagen 7 februari (eftermiddag/kväll).

POSITIONER ATT KANDIDERA TILL Distriktsordförande 1:e vice distriktsordförande 2:e vice distriktsordförande MSU-ansvarig Ledamot Valberedningen är också ansvariga för att lägga förslag på ombud och ersättare till förbundsstämman 2023 och Moderat skolungdoms rikskonferens 2023. Samt förslag på revisorer/verksamhetsrevisorer.

HANDLINGAR ”Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse, revisorernas berättelse, distriktsstyrelsens förslag samt övriga förslag försedda med distriktsstyrelsens yttranden ska finnas tillgängliga för distriktets medlemmar senast 7 dagar före distriktsstämman.” Handlingar till distriktsstämman kommer därmed skickas ut till anmälda medlemmar och läggas upp i interna grupper senast 7 dagar innan distriktsstämman startar.

ANMÄLAN Anmälan sker via ”https://forms.gle/QU7sS6gid25HeZh69”. För att du som medlem ska ha rösträtt under stämman måste du anmäla dig senast 7 dagar innan stämmans öppnande, alltså senast den 11 februari 2023 kl. 23:59 samt förnya ditt medlemskap, mer i kommande stycke. Observera. För att garanteras lunch, fika, stämmomiddag och boende krävs anmälan senast 2 februari 2022 kl. 23:59. Efter det ber vi dig kontakta stämmoledningen direkt för att stämma tillgänligheten.

RÖSTRÄTT OCH MEDLEMSKAP ”Vid distriktsstämma äger samtliga distriktets medlemmar rösträtt.” För att erhålla rösträtt på stämman måste du vara medlem i MUF Örebro län, antigen blivit medlem eller förnyat ditt medlemskap (efter 31 december 2022) inom rimlig tid. Gick du med innan den 1 september 2022 och inte har förnyat ditt medlemskap måste du göra det (efter 31 december 2022), gick du med efter den 1 september 2022 är du även medlem under hela 2023. Observera att du endast kan inneha rösträtt på en distriktsstämma per år samt måste anmält dig senast 11 februari 2023 kl. 23:59.

STÄMMOBANKETT Efter stämman är det dags för den traditionsenliga stämmobanketten. Det kommer bjudas på en trerättersmiddag, talare, underhållning och mycket mer. Mer infromation om stämmobanketten kommer till alämnada deltagare DELTAGARPAKET Nedan följer deltagarepaketen för distriktsstämman. BRONS Distriktsstämma, fika och lunch ingår i detta paket. Pris: 0 sek för medlemmar i MUF Örebro län, 100 kr för medlemmar i annat MUF-distrikt. SILVER Distriktsstämma, fika, lunch och bankett ingår i detta paket. Pris: 50 sek för medlemmar i MUF Örebro län, 300 sek för medlemmar i annat MUF-distrikt. GULD Distriktsstämma, fika, lunch, bankett och boende ingår i detta paket. 100 kr för medlemmar i MUF Örebro län, 800 kr för medlemmar i annat MUF-distrikt.

BETALNING Ska du betala din deltagaravgift själv görs detta via bankinsättning till MUF Örebro län (rekommenderas/föredras) eller genom Swish till Magnus Stålberg. Bankgiro: 5572-1880 Swish: 070-170 73 63 Märk betalningen med ”STÄMMA22 och NAMN”. Sista dag deltagaravgiften skall vara tillhanda är 11 februari 2022 23:59. Ska ditt distrikt, förening eller partiförening betala deltagaravgiften kommer dessa att faktureras i efterhand.

MUF-MANIFESTET I enlighet med 2019 års stämmobeslut ska MUF Örebro län sammanställa, uppdatera och presentera beslut från distriktsstämmor från och med 2019 och framåt. Denna sammanställning som vi valt att kalla MUF-manifestet kan du hitta i MUF Örebro läns egna interna grupp via följande länk: ”https://www.facebook.com/groups/5371851950/?ref=share

AVANMÄLAN: Eventuell avanmälan måste göras senast 2 februari 2022 kl. 23:59. Vid avanmälan efter 2 februari 2022 kl. 23:59. kommer hela fulla deltagarkostnaden att debiteras (inte samma som deltagaravgiften). Avanmälan sker till ”[email protected]”. Vid utebliven närvaro debiteras fulla deltagarkostnaden, 400 sek för bronspaketet, 900 kr för silverpaketet och 1 600 sek för guldpaketet.

MUF’S ALKOHOLPOLICY Under hela stämman samt under stämmomiddagen gäller MUF´s alkoholpolicy. Bryter du mot detta kommer du skickas hem och fulla deltagarkostnaden att debiteras (inte samma som deltagaravgiften).

GDPR Så här hanterar vi dina personuppgifter https://muf.se/gdpr/

KONTAKTUPPGIFTER Har du några funderingar gällande distriktsstämman eller vill du engagera dig i MUF? Kontakta då någon ur sämmoledningen. Rasmus Rönnberg, 076-395 01 69 eller [email protected] (stämmogenreral) Amanda Lindgren: 070-675 22 42 eller [email protected] (distriktsordförande) Magnus Stålberg: 070-170 73 63 eller [email protected] (vice stämmogeneral) Frihetliga hälsningar, MUF Örebro län

Ta ställning och dela artikeln