1 februari, 2022

Inför vårdval BUP

Den bristande tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, är ett stort problem, ett problem som måste lösas en gång för alla! Den (S)-styrda majoriteten i Region Örebro län har under flera år försökt genom olika utredningar och handlingsplaner. Det har inte fungerat. Köerna är alldeles för långa och många unga står nu i kö och väntar på att få vård och hjälp med sin psykiska ohälsa.  
Detta är varken rimligt eller acceptabelt. Därför föreslår moderaterna att vårdval införs inom barn- och ungdomspsykiatrin. Genom att inkludera privata och ideella aktörer blir valfriheten större, mångfalden ökar och det uppstår konkurrens om kvalitet. Då kan köerna kortas och tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatri öka.

Ta ställning och dela artikeln