5 januari, 2023

Härmed kallas samtliga medlemmar i föreningen Moderata Studenter i Örebro till 2023 års årsmöte.

Datum: 20 januari 2023

Tid: kl. 17:00-20:00

Plats: MUF-lokalen, Järntorgsgatan 3, 703 61, Örebro

Årsmötet är MST Örebro högsta beslutande organ och avgör bland annat vad MST Örebro ska tycka i viktiga lokala politiska frågor samt vilka personer som ska leda föreningen under det kommande verksamhetsåret. Ordinarie årsmöte hålls en gång per år och det är ett utmärkt tillfälle för medlemmar att påverka den lokala politiken i praktiken, delta i debatter och träffa andra medlemmar.

Incheckning sker från kl. 17:00. 

Motioner

Förslag från medlemmar på vilken politik föreningen ska driva eller andra verksamhetsmässiga saker, ska skickas till Florencia Aroca López på [email protected] senast den 13 januari 2023. 

Kandidatur

Kandidaturer & nomineringar skickas till valberedningens sammankallande Carl Alm på[email protected] senast den 11 januari 2023.

Positioner att kandidera till:

Föreningsordförande 

Vice föreningsordförande 

Ledamot

Handlingar

Handlingar till årsmötet kommer att finnas på plats för att läsa. 

Förnya medlemskap

För att erhålla rösträtt på årsmötet måste du ha förnyat ditt medlemskap inom rimlig tid. För dig som gick med efter 1 september 2022 gäller medlemskapet 2023 år ut.

GDPR

Så här hanterar vi dina personuppgifter https://muf.se/gdpr/ Kontaktuppgifter

Har du några funderingar gällande årsmötet eller vill du engagera dig i MUF? Kontakta då vår föreningsordförande Florencia Aroca López på 070-508 25 13 eller på [email protected]

Frihetliga hälsningar, MST Örebro styrelse

Ta ställning och dela artikeln