7 maj, 2023

Nya förbundsstyrelsen

Den 6 maj avhölls Moderaterna i Örebro läns förbundsstämma. Många motioner och propositioner avhandlades. Ny förbundsstyrelse valdes också och flertalet utmärkelser delades ut. Till årets medlem utsågs Ture Österberg från Nora. Förtjänsttecken i guld tilldelades Gun Kornblad från Örebro. Gösta Bohman-medaljen tilldelades Per-Olof ”Thulle” Thulin efter närmare 60 år som aktiv i partiet varav över 40 år som anställd.

Ta ställning och dela artikeln