7 april, 2022

Barn och unga med psykisk ohälsa ska få vård – inte en kölapp!

Depressioner, ångestsjukdomar och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ökar bland barn och ungdomar. Den psykiska ohälsan är utbredd, och pandemin har inte gjort situationen bättre. Tvärtom har säkerligen den isolering, alla de besvikelser och den fördröjning av vuxenlivets frihet som den inneburit gjort att ännu fler mår dåligt. Samtidigt är köerna inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) långa i Örebro och det finns de som får vänta i år på utredning och behandling.

Så här ska det inte behöva vara!

Alla barn och ungdomar ska få den hjälp de behöver för att må bra. Här måste samhällets skyddsnät bli starkare. BUP är en viktig del i detta – som måste ges bättre förutsättningar att kunna ge den hjälp som behövs.

Moderaterna vill:

  • Inför en lagstadgad vårdgaranti med innebörden att barn som mår psykiskt dåligt och behöver hjälp och stöd ska få det inom maximalt 30 dagar. Och inom ytterligare 30 dagar få den behandling som behövs. För att sätta tryck på att denna garanti efterlevs ska möjligheter till kännbara sanktioner och viten kopplas till.
  • Säkerställa mer resurser till BUP. Vi föreslår att delar av kömiljarderna kopplas till en lagstadgad vårdgaranti riktad till barn- och ungdomspsykiatrin med syfte att korta köerna. I ett första steg handlar det om 500 miljoner kronor per år.
  • Göra en riktad personalsatsning på 15 miljoner kr till BUP i Örebro län.
  • Ge patienten laglig rätt att få möjlighet till digitala vårdmöten när så önskas. I Jämtland/Härjedalen har exempelvis en årslång kö till att få träffa psykolog snabbt kunnat betas av med hjälp av digital vård hos utbildade psykologer.
  • Öppna upp för fler vårdgivare inom barn- och ungdomspsykiatrin. Det skulle leda till ökad tillgänglighet och förbättrad arbetsmiljö.
  • Stärk det förebyggande och hälsofrämjande arbetet, exempelvis genom elevhälsan.

Ta ställning och dela artikeln