Moderatkvinnorna

Moderata kvinnoförbundet bildades redan 1912. Numera är vi ett nätverk – moderatkvinnorna – med utrymme för friare arbetsformer och organisation. Moderatkvinnornas leds av en central styrelse. Därutöver består organisationen av länskvinnoordföranden med sin egen organisation, en för varje län.

Huvuduppgifterna för verksamheten både lokalt och centralt är att arbeta politiskt, genomföra utbildningar, rekrytera nya medlemmar och att lyfta fram kvinnliga företrädare och kvinnors aspekter i politiska frågor. På så sätt skapas förutsättningar för ökade insatser av kvinnor i partiorganisationen som företroendevalda i politiska församlingar.Ordförande för Moderatkvinnorna i Örebro län är Anna Danielsson som du när på 070-741 67 38 eller anna.danielsson@moderaterna.se
 
Du kan läsa mer om Moderatkvinnornas styrelse samt övriga länskvinnoordföranden på www.moderatkvinnorna.se
Anna Danielsson
Förbundsstyrelseledamot, Ordförande Moderatkvinnorna Örebro län
Mer om Anna