Abort

Moderaterna vill grundlagsskydda aborträtten. Vi vill ge kvinnor möjlighet att göra abort i hemmet, införa en tidsgaranti och satsa mer pengar på forskning.

Moderaterna vill grundlagsskydda aborträtten. Kvinnans sexuella självbestämmande är en grundläggande mänsklig rättighet. Vi vill även ge möjlighet till abort i hemmet, se över om barnmorskor ska få utföra aborter och införa en tidsgaranti för aborter.

Den fria aborträtten har ett mycket starkt stöd i Sverige. Kvinnan har rätt att bestämma över sin egen kropp. Det är varje kvinnas rättighet att själv välja om och när hon vill ha barn. Det är helt avgörande för ett jämställt samhälle. Vi vill grundlagsskydda aborträtten och modernisera abortlagstiftningen.

Tack vare stora medicinska framsteg är det idag möjligt att genomföra en medicinsk abort i hemmet – givetvis med stöd och rådgivning från hälso- och sjukvården. 96 procent av alla aborter under 2021 var medicinska. Kvinnor ska själva få bestämma om de vill genomföra den i hemmet eller på sjukhus.

Moderaterna vill att kvinnor ska kunna utföra abort i hemmet

I dag sker medicinska aborter genom behandling med läkemedel. Kvinnan behöver ta den första dosen på ett sjukhus eller en klinik, medan den andra dosen kan tas på sjukhus. Moderaterna vill ändra lagen så att kvinnor ska ha möjligheten att hämta läkemedel för medicinsk abort på apotek för att kunna utföra en abort i hemmet, efter konsultation med läkare. Kvinnor som utför medicinsk aborter i hemmet ska ha rätt till stöd och rådgivning och en garanterad rätt till hjälp via sjukhus.

Moderaterna vill ge barnmorskor rätt att utföra aborter

Svenska barnmorskor har en unik roll i mödrahälsovården och arbetar redan i dag med behandling i samband med aborter. Moderaterna vill ta till vara på barnmorskornas erfarenhet och kompetens. Vi vill utreda om specialiserade barnmorskor ska tillåtas att utföra medicinsk aborter.

Moderaterna vill införa en tidsgaranti för abort

I Sverige sker majoriteten av alla aborter tidigt i graviditeten. Men det är oacceptabelt att enskilda kvinnor ska behöva vänta på att få utföra en abort. Moderaterna vill ge Socialstyrelsen i uppdrag att lägga förslag på en tidsgaranti för aborter.

Moderaterna vill satsa mer pengar på forskning om aborter

Karolinska Institutet i Stockholm bedriver världsledande forskning om medicinska aborter. Det är en viktig forskning både för Sverige och andra delar av världen. Moderaterna vill öka stödet till denna forskning, i samband med att vi moderniserar abortlagstiftningen.

Vanligt ställda frågor

Vad är väntetiderna för abort?

Väntetiderna varierar mellan olika regioner. Det är oacceptabelt att kvinnor tvingas vänta på att utföra en abort. Moderaterna vill att Socialstyrelsen kartlägger väntetiderna för abort och inför en tidsgaranti för aborter.

Vad är Roe vs Wade?

Det är en dom från 1973 som slog fast att aborträtten var en konstitutionell rättighet i USA. Det är väldigt illa att USA:s högsta domstol genom ett beslut år 2022 har rivit upp den rättigheten. Kvinnans sexuella och reproduktiva självbestämmande är en mänsklig rättighet.

Hur länge får man göra abort i Sverige?

Fram till den 18:e graviditetsveckan. Efter den 18:e veckan behövs tillstånd från Socialstyrelsens rättsliga råd.

Vad är hemabort?

Hemabort innebär att kvinnan får göra en medicinsk abort i hemmet. I dag måste alla aborter genomföras på sjukhus, detta trots att hemmet kan upplevas som en betydligt tryggare miljö. Det är därför positivt att riksdagen röstade ja till Moderaternas förslag om hemabort.

Ta ställning och dela artikeln