Baksida av Moderaternas kampanjbuss

Välkommen till Moderaterna i Norrbotten

Vi tror på ett Sverige där alla som vill och kan arbeta har ett jobb att gå till. På ett Sverige som ser alla och glömmer ingen. Som håller ihop och låter alla komma till sin rätt.

Moderaterna i Norrbotten består av 12 föreningar fördelade över Sveriges största län.

Vid årets länsförbundsstämma omvaldes Linda Frohm till ordförande, henne når du via telefon 070-336 97 96 eller via e-post: [email protected].

Partiombudsman är Fredrik Lundström, honom når du via telefon 070-660 46 57 eller via e-post: [email protected]