Om oss

Moderaterna i Norrbotten består av 12 föreningar fördelade över Sveriges största län.

Vid årets länsförbundsstämma omvaldes Linda Frohm till ordförande, henne når du via telefon 070-336 97 96 eller via e-post: linda.frohm@moderaterna.se.

Partiombudsman är Fredrik Lundström, honom når du via telefon 070-660 46 57 eller via e-post: fredrik.lundstrom@moderaterna.se

Följ oss