Ungdomsbrottslighet

Vi ser en oroande utveckling i fråga om ungas brottslighet, med en kraftig ökning av ungdomsrån och allt yngre barn som rekryteras in i kriminella gäng. Moderaterna föreslår en rad reformer för att det ska råda nolltolerans mot ungdomsbrottslighet.

Dagens regelverk är inte anpassat för den utveckling som har skett. Unga personer som grips för mycket grova brott kan vara tillbaka på gatan redan samma dag – trots att risken för återfall i brottslighet är uppenbar. I dessa fall måste samhället tydligare och snabbare markera mot brott. Samtidigt ska det förebyggande arbetet vara i centrum, med tätt samarbete mellan skola, socialtjänst och polis.

Vi vill sänka straffmyndighetsåldern

Den grova brottsligheten har krupit ner i åldrarna och många yngre lagöverträdare är redan fast i en kriminell livsstil när de fyller femton år och för första gången dyker upp på rättsväsendets radar. Moderaterna vill sänka straffmyndighetsåldern för att det ska vara möjligt att fånga upp dessa ungdomar tidigare och sätta in rätt åtgärder snabbt.

Moderaternas förslag:

  • Sänk straffmyndighetsåldern. Den exakta åldern bör övervägas genom en bred utredning om barn och ungdomars brottslighet.

Vi vill införa utegångsförbud för unga i riskzonen

I dag kan ungdomar som har dömts till ungdomsövervakning förbjudas att lämna hemmet på helgkvällar och helgnätter. Moderaterna vill att det även ska vara möjlighet att besluta om utegångsförbud för unga i riskzonen, utegångsförbudet ska kunna gälla hela helger och alla kvällar i veckan.

Moderaternas förslag:

  • Inför en möjlighet till utegångsförbud för unga i riskzonen. Det ska kontrolleras med elektronisk övervakning.

Vi vill införa nya ungdomspåföljder

Det behövs en översyn av de påföljder som är avsedda för unga under 18 år. Det handlar delvis om att skärpa straffen för unga som är under 18 år och begår grova brott. Det handlar också om att se över straffets innehåll både när det handlar om frivårdspåföljder och frihetsberövande straff.

Moderaternas förslag:

  • Skärp straffen för unga som begår grova brott, genom att ungdomsrabatten ändras för de som är under 18 år.
  • Genomför en avsevärd höjning av maxtiden för sluten ungdomsvård, från dagens 4 år.

Vi vill inrätta ungdomsdomstolar, ungdomshäkten och ungdomsfängelser

Domstolarna i Sverige har en hög arbetsbelastning. Det kan dröja upp till ett år innan det blir rättegång efter att ett åtal har väckts. De långa handläggningstiderna gör att det tar lång tid innan unga som begår brott får en reaktion från samhällets sida. Vi vill därför se särskilda ungdomsdomstolar som kan bidra till snabbare lagföring av unga kriminella.

Unga som sitter frihetsberövade måste ges chansen att studera och delta i meningsfulla aktiviteter. I dag är det inte säkert att Kriminalvården kan ge alla unga intagna möjlighet att fortsätta studera, bland annat på grund av plats- och resursbrist. Därför behövs det särskilda ungdomsfängelser och ungdomshäkten i Sverige.

Moderaternas förslag:

  • Inrätta särskilda ungdomsdomstolar, ungdomshäkten och ungdomsfängelser.

Ta ställning och dela artikeln