Ekonomi och jobb

Alla som kan och vill arbeta ska ha ett jobb att gå till. Den ekonomiska utvecklingen ska vara stark – för att möjliggöra ett mer välmående samhälle och en bättre välfärd för alla.

För att hantera den tuffa ekonomiska situation Sverige befinner sig i med hög inflation och en svag
konjunktur arbetar den moderatledda regeringen efter en långsiktig plan med fokus på tre områden:

 • inflationsbekämpning och stöd till välfärd och hushåll
 • att återupprätta arbetslinjen
 • att genomföra strukturreformer för att få en högre tillväxt

Moderaterna är garanten för stabila statsfinanser och har under året fört en stram finanspolitik för att
hantera inflationen. Vi står också upp för arbetslinjen, så att fler kommer i arbete och så att familjer
kan få ihop sin ekonomi.

Redan efter ett år har den moderatledda regeringen sett till att Sverige nästa år får det lägsta
skattetrycket på 48 år. Vi har sänkt bränsleskatten, sänkt skatten kraftigt för alla som jobbar, särskilt
för dem med låga och medelhöga löner och betalade ut ett rekordstort elprisstöd till svenska hushåll
och företag under förra vintern. Vid årsskiftet 2023/2024 sänks också reduktionsplikten, vilket kommer att driva ner drivmedelspriserna ytterligare.

Ska vi ha en välfärd i världsklass måste fler bidra istället för att leva på bidrag, arbetslinjen står mot
bidragslinjen. I valet 2022 sa Sverige nej till mer av friår och ledighetsveckor och ja till att de som ställer
klockan och går till jobbet ska få behålla mer av sin lön. Den moderatledda regeringen har börjat
sänka skatten på arbete och kommer att införa ett bidragstak, så att det alltid lönar sig bättre att
arbeta än att leva på bidrag.

Fler ska bidra istället för att leva på bidrag

450 000 personer i Sverige är arbetslösa. Långtidsarbetslösheten är rekordhög, arbetslösheten
bland utrikes födda är över 16 procent och varannan person som invandrat kan inte försörja sig
själv. Det är konsekvensen av åtta år med socialdemokratisk regering.

Sveriges före detta statsminister Magdalena Andersson lovade att Sverige skulle ha EU:s lägsta
arbetslöshet år 2020. Facit blev istället EU:s femte högsta arbetslöshet och Sverige är det land
inom EU där arbetslösheten utvecklats mest negativt mellan hösten 2014 och valåret 2022.
Under åtta år i regeringsställning höjde Socialdemokraterna 46 olika skatter och Sverige hade vid
maktskiftet världens sjätte högsta skattetryck.

För att komma tillrätta med utmaningarna och konsekvenserna av åtta år med socialdemokratiskt
styre, så har den moderatledda regeringen påbörjat en omfattande bidragsreform. Regeringen
har tillsatt tre utredningar: krav på heltidsaktivitet i försörjningsstödet, bidragstak och kvalificering
till välfärden för nyanlända. Det ska alltid löna sig att arbeta.

Trots att 1,3 miljoner människor står utan arbete, vittnar företagare om att det är svårt att anställa
eftersom personer som får erbjudande om jobb tackar nej då det lönar sig bättre att gå på
bidrag. Arbetsgivarna har också svårt att hitta personer med rätt yrkeserfarenhet och kompetens
för jobben. Den moderatledda regeringen ser därför till att etableringsjobben kommer på plats.
Det sker dels för att öka möjligheterna för nyanlända och långtidsarbetslösa att etablera sig på
arbetsmarknaden, men även för att underlätta för företagens kompetensförsörjning.

Trots att 1,3 miljoner människor står utan arbete, vittnar företagare om att det är svårt att anställa eftersom personer som får erbjudande om jobb tackar nej då det lönar sig bättre att gå på bidrag.

Moderaterna vill därför:

 • Fortsatt sänka skatten på arbete, särskilt för de med låga och medelstora inkomster.
 • Införa ett bidragstak så att det alltid ska löna sig mer att jobba än att leva på bidrag. Summan av
  olika bidrag får aldrig bli högre än lönen från ett arbete.
 • Bekämpa långtidsarbetslösheten med effektiva nystartsjobb, aktivitetskrav, en fungerande
  utbildningsplikt och en jobbpremie som innebär att det ska löna sig bättre för långtidsarbetslösa
  att gå från bidrag till jobb.
 • Se till att den som uppbär försörjningsstöd av arbetsmarknadsskäl ska delta i heltidsaktiviteter
  alternativt aktivitet motsvarande sin arbetsförmåga för att få fullt bidrag.
 • Öka antalet praktikplatser som riktas framför allt till långtidsarbetslösa.
 • Sänka åldersgränsen inom vuxenutbildningen från 20 år till 18 år.
 • Öka antalet platser inom yrkeshögskolan och yrkesvux, det vill säga den yrkesinriktade
  vuxenutbildningen.
 • Se till att etableringsjobben kommer på plats, för att på så sätt öka möjligheterna för nyanlända
  och långtidsarbetslösa att etablera sig på arbetsmarknaden.

Mer pengar i plånboken

Inflationen är ett reellt hot mot våra plånböcker och riskerar att bli långvarigt. Regeringen
prioriterar därför att bekämpa inflationen så att vi kan undvika att hamna i en skadlig prislönespiral.
Därför för vi nu en stram finanspolitik och har prioriterat stöd och skattesänkningar till
de som har det allra tuffast.

En havererad energipolitik under den förra regeringen, bland annat bestående av att lägga ner
fungerande kärnkraft, är en stor del av förklaringen till de höga energi- och drivmedelspriserna.
En konsekvens av den tidigare socialdemokratiskt ledda regeringens politik var att människor
sade upp sig från jobbet för att pendlingen blivit för dyr med världens dyraste diesel och andra
tvingades skruva ner elementet efter att elpriset steg med flera hundra procent på ett år.

Vintern 2021 tredubblades elpriserna på grund av den förra regeringens kärnkraftsnedläggningar,
det har grävt djupa hål i människors plånböcker och sparkonton. Därför prioriterade den
moderatledda regeringen i början av mandatperioden att få på plats ett elstöd till svenska hushåll
och företag som omfattade nästan 60 miljarder kronor.

Socialdemokraterna höjde i regeringsställning skatten på drivmedel varje gång de fick chansen.
Vi sänker skatten på bensin och diesel för att underlätta livet för människor i hela Sverige.
Mellan 2020 och 2022 steg bensinpriset med mer än 40 procent och dieselpriset med mer än 60
procent. Detta drabbar vanliga hushåll hårt. Därför sänker vi nu både bensin- och dieselskatten
igen. Sammantaget sänks bensinskatten med 1,64 kr per liter 2024. Det ska inte straffa sig att bo
i en glesbygd där bilen behövs. Livspusslet för svenska familjer måste fungera ända fram till dess
att varenda bil går på el.

Väljarna röstade tydligt för en att byta ut vänsterpartiernas fördyrningslinje som urholkat
hushållens ekonomi mot en ny inriktning för Sverige.

Moderaterna vill därför:

 • Bekämpar inflationen för att allt inte ska bli ännu dyrare.
 • Sänker priset på drivmedel genom att sänka skatten och reduktionsplikten till EU:s miniminivåer
  för att underlätta livet för människor i hela Sverige.
 • Sänker skatten på inkomster från arbete och pension. Den som går till jobbet ska få behålla mer
  av sina egna pengar.
 • Höjer bostadsbidraget för att fler ska få förutsättningar att klara av ekonomiska utmaningar.

Ta ställning och dela artikeln