Thomas Ragnarsson

Ordförande i den Regionala utvecklingsnämnden, Ledamot i regionstyrelsen, Ledamot i regionfullmäktige, Ordförande i Småland Airport, Ordförande i Destination Småland
Kontakt 0709-84 45 34
tomas.ragnarsson@kronoberg.se