Vård när du behöver den!

– En tillgänglig sjukvård där köerna ska kapas

Vägen in till vården ska vara enklare och mer begriplig för alla. Den som har större eller mer komplexa behov ska få hjälp att hitta rätt. Man ska få kontakt med vården samma dag som man söker. Tiden till första besök i sjukvården och till påbörjad behandling måste bli kortare. För att minska köerna till operation ska vi ta hjälp av övriga regioner och andra aktörer.