Nära vård

– Rätt vård, på rätt plats, i rätt tid

Vård som är vanlig och återkommande ska kunna ges i hemmet eller i patientens närhet. Regionen och kommunen ska planera vården tillsammans så att patienten får den vård som behövs. Du ska inte behöva träffa en ny person varje gång du kontaktar vården. Kontinuitet är viktigt för tillfrisknandet.