Knäck den psykiska ohälsan

– Tillsammans för barnens bästa

Region Kronoberg och kommunerna behöver samverka för att förebygga psykisk ohälsa innan den uppstår. Barn och ungdomar som drabbas av psykisk ohälsa ska få både bedömning och behandling snabbt. ”En väg in” och Vårdval BUP som införts av Alliansen har redan kortat kötiderna. Nya arbetssätt kan göra det ännu bättre! Även vuxna drabbas ofta av psykisk ohälsa. Därför behöver vi även anställa fler psykologer i primärvården.