Förenkla företagandet

– Ett starkt näringsliv skapar tillväxt

Tillsammans kan vi underlätta för näringslivet och minska regelkrånglet och skapa tillväxt. Det är viktigt eftersom välfärden byggs genom arbete och tillväxt. Tillgång till kompetenta medarbetare skapar förutsättningar för företagen att skapa fler jobb, vilket stärker välfärden.